List otwarty do Prezydenta Elbląga. Na naszych łamach publikujemy list otwarty zaniepokojonych mieszkańców Elbląga pewnym przetargiem – imiona i nazwiska autorów listu do wiadomości redakcji.

Szanowny Panie Prezydencie

Z zaciekawieniem słyszałem informację o mającej się odbyć w Elblągu inwestycji. Była ona miastu potrzebna, a znane problemy na oczyszczalni ścieków wymagały rozwiązania. Jednym z takich aspektów jest proces oczyszczania ścieków.

„Zaniedbane interesy miasta i mieszkańców”

Problemy z nim występujące przedstawiono w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Ogłoszono pierwszy przetarg na koncepcję, nie ujawniając społeczności planowanych rozwiązań szybko rozpisano przetarg na projekt. Parę dni temu ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji która mogła być dumą dla elblążan gdyby nie…

Dla osoby z branży ale i również elblążanina było ciekawe jakie rozwiązania poddaje się realizacji.

Po przejrzeniu udostępnionych materiałów czuję się głęboko oburzony i poruszony z rozwiązań projektowych dotyczących najważniejszej kwestii na oczyszczalni wręcz jej serca, czyli biologicznego oczyszczania ścieków zawartych w ogłoszonym przez EPWiK która to jest jednostką będącą pod Pana władaniem przetargu na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. Niestety sumienie elblążanina nie pozwala mi przejść wobec tego obojętnie.

Jak wiadomo miasto planuje wydać na ten cel ogromną kwotę, która w znaczący sposób obciąży budżet miasta ale również obciąża kieszenie nas podatników poprzez podniesienie stawek za wodę i ścieki zatwierdzoną pod koniec zeszłego roku.

Niestety muszę stwierdzić że proces inwestycyjny, którego efekty możemy zobaczyć dziś, prowadzony przez EPWiK został przeprowadzony w sposób rażąco zaniedbujący interesy naszego miasta i nas mieszkańców których Pan reprezentuje.

Już od etapu wyboru koncepcji do dalszej realizacji projektu poprzez prawdopodobnie zaniedbanie czy niewiedzę został wybrany zły wariant rozwiązania i niekompetentny wykonawca.

Dla osoby znającej branżę wyraźnie widać brak wiedzy czy brak zaangażowania lub niekompetencje zarówno ze strony projektanta jak również nadzoru ze strony EPWiK.

Z żalem należy zauważyć, że przy rozpatrywaniu wyboru technologii oczyszczania ścieków przyjęto do analizy dwa warianty : jeden, który z góry wiadomo było, że nie zostanie przyjęty i drugi, który jest rozwiązaniem już przestarzałym i nienowoczesnym.

„Czemu nie rozważono więcej rozwiązań?”

Przy takim rozważaniu jasne więc było jaki wariant będzie wybrany. A przecież Elbląg jest potentatem w tej dziedzinie, w Elblągu mamy światowej klasy firmy mające rozwiązania stosowane i znane na całym świecie jak choćby próżniowe odgazowanie, czy dostawy wyposażenia i również są one znane EPWiK i pracownikom na oczyszczalni ścieków.

Mają one najlepsze obecnie technologie oczyszczania ścieków stosowane na oczyszczalniach ścieków w Polsce i na całym świecie, idealnie rozwiązujące problemy procesowe oczyszczalni w Elblągu opisane w raporcie oddziaływania na środowisko.

Stosowanie tych technologii w największych oczyszczalniach ścieków w Polsce, w Azji, Europie, czy Ameryce Północnej dało i daje inwestorom, czyli miastom ogromne oszczędności. Dla oczyszczalni ścieków wielkości Elbląga, gdzie zastosowano nasze elbląskie rozwiązania w Polsce oszczędności były rzędu kilkudziesięciu milionów zł.

Podobnie jak tam również i tu wystarczyłoby około pół oczyszczalni aby już uzyskać lepsze skutki co przyjęte w projekcie dopuszczonym do realizacji. Jednak w Elblągu mamy wybudowane 3 ciągi i ciężko podzielić je na dwie części ale i tak 1/3 oczyszczalni byłaby niepotrzebna w zamian za to ścieki z naszej oczyszczalni byłyby odpowiednio czystsze.

Pytam się więc jak można nawet nie rozważyć takich rozwiązań ? Jak można zaniedbać możliwość oszczędzenia ogromnych pieniędzy na etapie realizacji i później eksploatacji. Czy osoby prowadzące ten projekt nie mają odpowiednich kompetencji, czy jest to robione celowo czy są inne powody?

Na całym świecie ale i w Polsce wyboru technologii oczyszczania ścieków dokonuje się świadomie po pełnej analizie możliwych dostępnych rozwiązań a nie jak w Elblągu tylko dwóch wybranych z czego jedna nie nadająca się całkowicie na naszej oczyszczalni.

„Czy jesteśmy na tyle bogaci aby trwonić pieniądze?”

Analizuje się tam zarówno aspekt techniczny, ale i finansowy i każdą wydaną kwotę się szanuje. To nie są prywatne pieniądze miasta ale nas podatników.

Zapewne również w Elblągu można tego było dokonać i oszczędzić sporo pieniędzy przy tej realizacji przy zastosowaniu nowoczesnych technologii a do tego naszych rodzimych które to dodatkowo znacząco zmniejszyłyby wpływ na środowisko z oczyszczalni ścieków jakże ważne i potrzebne naszemu regionowi.

Przy głębszej analizie stwierdzam, że niestety niektóre rozwiązania zastosowane w projekcie są wręcz karygodne i zdaniem znawców tematu powinny być całkowicie wyeliminowane ze stosowania w Polskich oczyszczalniach gdyż mają bardzo zły wpływ na prowadzony proces oczyszczania ścieków, a to jest główny cel takich zakładów, a co za tym idzie oddziałują negatywnie na środowisko wodne.

Wybrane rozwiązanie technologiczne pogrąża proces w wysoką energochłonność którą można było wyeliminować przy nowoczesnych technologiach. Nowoczesne rodzime rozwiązanie mogłoby zaoszczędzić ponad 1,5 mln kWh rocznie.

Proszę sobie policzyć ile to pieniędzy, pieniędzy, które można spożytkować na inne ważne cele których w Elblągu nie brakuje. Czy nie zależy nam na tak ogromnych oszczędnościach podczas eksploatacji? Czy jesteśmy na tyle bogaci aby trwonić pieniądze?

„Dziwny zbieg okoliczności…”

Sam wybór pewnych urządzeń w projekcie wygląda na wybór konkretnego dostawcy, a sposób opisu równoważności zdaje się to potwierdzać i zapisy o możliwości stosowania innych urządzeń jest tylko mydleniem oczu.

Eliminuje się w ten sposób jakąkolwiek konkurencję również stosowaną na całym świecie naszą miejscową. Czy to jest przypadek?

Zastanawiające jest jak spółka miejska nadzorująca tą inwestycję mogła do tego dopuścić. Jak można było zatwierdzić projektantowi na taką koncepcję i zrealizować na jej podstawie projekt.

Można się domyślać że sposób oceny wyboru oferenta do tego się przyczynił i skutkiem tego wybrano niskiej jakości wykonawcę już na etapie koncepcji, która to jest najtańszym opracowaniem wręcz możliwa do wykonania przy bardzo małych nakładach ale najważniejszym w całym procesie. Jak można było nie rozważyć wykonywanych za darmo ofert rozwiązań technologicznych przez firmy z rynku?

„Dlaczego Elbląg nie idzie za przykładem dobrych gospodarzy?”

Sam sposób oceny wygrywającego był żenujący. Jak można oczekiwać dobrego wyboru przy takich kryteriach oceny?

Wyobraźmy sobie w czym bym chodził jakbym przy wyborze butów kierował się kryteriami oceny MPWiK czyli najtaniej i ten kto najwięcej zrobił butów. Bez jakiejkolwiek oceny jakości. Zapewne chodziłbym w najtańszych chińskich trampkach bo zrobili ich najwięcej i są najtańsze. Ale czy to byłby dobry wybór?

Nasuwa się pytanie dlaczego Elbląg nie idzie przykładem dobrych gospodarzy dbających o budżet i zaleceń władz i nie rozbił tej inwestycji na przynajmniej dwa odrębne zadania.

Przecież przeróbka osadu i oczyszczanie ścieków to są dwie zupełnie odrębne dziedziny. W każdej z tych dziedzin są specjalistyczne firmy doskonale znające się w jednej z tych dziedzin i mają najlepsze dla tego projektu rozwiązania ale ciężko znaleźć firmy które zajmują się tymi dwoma dziedzinami i mają najlepsze rozwiązania dla tych dwóch dziedzin.

Ponadto wiadomym jest, że rozbicie na dwa lub więcej elementów całego przetargu aby dopuścić mniejszych wykonawców do udziału w przetargu skutkuje mniejszymi cenami realizacji całej inwestycji.

„Jeszcze nie jest za późno”

Na szczęście jeszcze nie jest za późno i Pan jako dobry gospodarz sprawujący nadzór nad spółką miejską jaką jest EPWiK może jeszcze zapobiec narażeniu elblążan na olbrzymie straty poprzez realizację tak złego projektu biologicznego oczyszczania ścieków.”

Dane autorów listu do wiadomości redakcji

List zostanie wysłany do Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Elbląga. (przyp. przez redakcję)

Komentarze