UA-60342740-1 <
Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku
25 MAJA 2015 ROKU ZAKTUALIZOWALIŚMY NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI 

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników portalu www.ExpressElblag.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, www.ExpressElblag.pl, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

Adres naszej strony internetowej to: http://expresselblag.pl. Redaktorem Naczelnymi współwydawcą serwisu jest Łukasz Nosarzewski.

Łukasz Nosarzewski jest także głównym administratorem i zarządza serwisem, odpowiada za publikacje prasowe oraz ma możliwość usunięcia komentarzy publikowanych przez użytkowników. W przypadku wielokrotnych naruszeń prawa przez konkretnego użytkownika, Łukasz Nosarzewski może zablokować mu możliwość publikacji komentarzy, a także zablokować dostęp do serwisu.

W każdej sprawie związanej z prywatnością, danymi osobowymi użytkownicy  kontaktować się mogą z Łukaszem Nosarzewskim przez całą dobę: pod numerem telefonu 668 054 444 lub pisząc na adres e-mail: kontakt@expresselblag.pl.

www.ExpressElblag.pl zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji administrator poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści i/lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione. www.ExpressElblag.pl gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest ExpressElblag.pl, który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Portal Informacyjny www.ExpressElblag.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podejmuje poprzez swoje departamenty oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Gromadzenie danych

 I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są na dwa sposoby:

  1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych
  2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
  •  informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
  • pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO.

Dane osobowe

 I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest www.ExpressElblag.pl Adres do korespondencji: Express Elblag ulica Waryńskiego 10, 82-300 Elbląg.

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem iodo@expresselblag.pl ub pisemnie na adres:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych ExpressElblag.pl, ulica Waryńskiego 10, 82-300 Elbląg.

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane w celu udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.

VI. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca funkcjonowania portalu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@expresselblag.pl.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Mechanizm cookies

I. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach www.ExpressElblag.pl przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

V. ExpressElblag.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników; zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika; tworzenia statystyk oglądalności.

VI. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

VII. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. VIII. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Wykorzystywanie danych

I. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych.

II. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek www.ExpressElblag.pl. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom.

Bezpieczeństwo

 I. ExpressElblag.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

II. Strony internetowe administrowane przez ExpressElblag.pl. zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ,z póź. zm. )

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@expressmedia24.pl.

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.