Reklamy
Strona główna » Kredyt bez kantów

Kredyt bez kantów

KREDYT bez kantów

Przejrzyste zasady!
Odsetki 0%
Prowizja 6% lub 9%*

Wysokość kredytu Rata odsetkowa Rata kapitałowa
12 m-cy 24 m-ce
3 000 zł 0 zł 250 zł 125 zł
6 000 zł 0 zł 500 zł 250 zł
12 000 zł 0 zł 1 000 zł 500 zł
24 000 zł 0 zł 2 000 zł 1 000 zł

Skorzystaj z poniższego formularza:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zameldowania (wymagane)

PESEL (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Wnioskowana kwota (wymagane)

Okres kredytowania (wymagane)

Przeczytałem i akceptuję regulamin oferty i udzielam zgody dla Banku (treść po prawej stronie)*

lub zadzwoń i dowiedz się więcej:

(55)649 69 10, (55) 649 69 11,
(55) 235 26 89

Bank Spółdzielczy w Sztumie
Oddział w Elblągu
Elbląg, ul. Hetmańska 5/14 (PASAŻ)

Regulamin Oferty i Zgody klienta:
1. Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.) do:
1) wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach,
2) wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań;
2. Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z poźn. zm.) w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł lub braku danych o takim zadłużeniu.
3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie po wygaśnięciu umowy przez administratora moich danych osobowych w celu wykonania czynności wywołanych złożonym wnioskiem/ udzielonym poręczeniem.
4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od administratora danych informacji handlowej w formie pisemnej w drodze komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres, a także na składanie przez Bank propozycji zawarcia umowy za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznego systemu wywołującego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Reklamy

Wiadomości Wideo

ENS Studio – produkcja filmów i zdjęć

Śledź Nas

Instagram