Elblążanin i elblążanka najstarsi na Warmii i Mazurach! Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, najstarsi mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego mieszkają w Elblągu.

„Najstarszą osobą z naszego regionu jest kobieta mieszkająca w Elblągu. Pani ma 106 lat, natomiast najstarszy mężczyzna mieszka również w Elblągu i ma 101 lata. W gronie wszystkich stulatków dominują kobiety ” – czytamy w raporcie ZUS.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Wysokość świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat jest taka sama w KRUS i ZUS. Taką samą kwotą przyznają również organy emerytalne MSW i MON.

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca życie. Na raz przyznane świadczenie nie trzeba składać ponownych wniosków. Jest ono wypłacane automatycznie od dnia ukończenia 100 lat. Osoby, które pobierają renty lub emerytury mają wypłacane dodatkowe środki bez składania wniosków.

W przypadku osób, które nigdy nie pracowały, one same muszą złożyć wniosek oraz dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia). Takie osoby nie figurują w systemach ZUS, ponieważ nigdy nie były odprowadzane za nie składki.

Natomiast w sytuacji gdy osoba, która kończy 100 lat, pobiera świadczenie przyznane w drodze wyjątku przez prezesa Zakładu, świadczenie honorowe przyznawane jest w zamian dotychczas pobieranego świadczenia.

Źródło: ZUS

Komentarze