Oszukani przez sprzedawców prądu, gazu i usług telekomunikacyjnych. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dociera wiele skarg od konsumentów, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych sprzedawców prądu, gazu i usług telekomunikacyjnych.

Ofiarą tego typu praktyk padają najczęściej osoby starsze, które podpisują niekorzystne umowy, a potem ponoszą wysokie koszty ich wypowiedzenia. Wiele z tych osób otrzymuje następnie nakazy zapłaty z sądu.

Jeden z przedsiębiorców w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa Urzędu (decyzja nr ” DPR-3/2018 do pobrania na stronie www.uokik.gov.pl), zobowiązał się przekazać Środki na przeprowadzenie projektu bezpłatnej pomocy procesowej na etapie sądowym.

Do jego realizacji zostało wybrane Stowarzyszenie Aquila, które od dłuższego czasu współpracuje z UOKIK i udziela porad konsumentom drogą elektroniczną. Projekt ten jest skierowany do wszystkich konsumentów poszkodowanych przez takie firmy jak: Polski Prąd i Gaz, Twoja Telekomunikacja, Polskie Centrum Telemedyczne, Telekomunikacja dla Domu, PGT, Nasza,New Telekom i inne.

Biuro Senatora Jerzego Wcisła podjęło się pośredniczenia w tym przedsięwzięciu.Biuro Senatora RP Jerzego Wcisła znajduje się na Placu Słowiańskim 2 w Elblągu.

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze