Elbląg. Oszuści każą stawić się w ZUS – „jak pójdziesz to pożałujesz”! ZUS ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod ich pracowników. Tego typu oszustwo miało miejsce ostatnio w Elblągu.

Jak podaje ZUS w oficjalnym komunikacie, ostatnio doszło do sytuacji, w której oszustka podszywająca się pod pracownicę zakładu prosiła jedną z mieszkanek Elbląga, aby zgłosiła się do lokalnego oddziału następnego dnia o danej godzinie. Prawdopodobnie, chodziło o to, żeby w konkretnym czasie nie było nikogo w domu.

Kobieta wykazała się dużym rozsądkiem i skontaktowała się z najbliższą placówką ZUS. O całym zdarzeniu poinformowała również policję.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wizyty pracowników poza siedzibami jednostek ZUS odbywają się tylko w dwóch przypadkach:

„Pierwszy z nich to kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Drugim przypadkiem jest kontrola przeprowadzana u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Kontrola taka jest zawsze zapowiadana wcześniej” – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze