Wojna o koty w Elblągu. „W okolicy ulicy 1 Maja, Giermków, Mącznej, szkoły nr 21 rozgrywa się wojna o koty, ktoś postanowił tam wytruć wszystkie koty, w tym celu w tej okolicy znajdują się trutki, ich ofiarą padł mój pies” – alarmuje Pan Michał.

„Mój pies zatruł się w minioną sobotę, do dziś walczymy i nie wiemy, czy się wykaraska. Trutka atakuje wszystkie organy wewnętrzne. U nas padło na trzustkę, wątrobę, śledzionę, dwunastnice, jelita, nerki przestały pracować” – dodaje Pan Michał.

Pan Michał przestrzega mieszkańców przed wyprowadzaniem w tych okolicach swoich pupili na spacery.

Zaostrzone kary

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny:

– podnosi górną granicę zagrożenia karą za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat;

– w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, umożliwia sądowi orzeczenie zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt do lat 2;

– w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom (zabijanie, znęcanie się, w tym ze szczególnym okrucieństwem), wprowadza obligatoryjność orzeczenia przez sąd nawiązki w wysokości od 1000 do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt;

– umożliwia sądowi orzeczenie wobec sprawcy zakazu (od roku do lat 15) posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt; w przypadku popełnienia przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem orzeczenie zakazu posiadania zwierząt będzie obligatoryjne;

– umożliwia sądowi orzeczenie zakazu (od roku do lat 15) wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub działalności, które mają związek ze zwierzętami; orzeczenie zakazu będzie możliwe, jeżeli sprawca zabił zwierzę z naruszeniem przepisów ustawy lub znęcał się nad nim, przy czym przestępstwo miało związek z wykonywaniem przez sprawcę zawodu, prowadzeniem przez niego działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia;

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze