Bezdomny w centrum miasta. „Za każdym razem wracał na ulicę”. Wracamy do tematu bezdomnego mężczyzny, który na ulicy Trybunalskiej stworzył koczowisko, mieszkańcy skarżą się, że od 4 lat miasto nie pomogło im rozwiązać problemu.

„Chciałam państwu przedstawić sytuację w centrum miasta Elbląga ,która trwa od czterech lat : bezdomny mężczyzna koczujący w zrobionym przez siebie obozowisku przy ulicy Trybunalskiej 19 – róg 12 lutego.

Zdjęcia pokazują sytuację z niedzieli dnia dzisiejszego o godzinie 11:30, a stan taki trwa od czterech lat. Człowiek ten załatwia tu swoje potrzeby fizjologiczne, śpi, je ,zaprasza znajomych z którymi spożywają razem alkohol.

Władze Elbląga nic z tym nie robią ,uważają , że to normalne, zero reakcji na liczne skargi mieszkańców . Dla mnie jest szokujące, kiedy odwiedzam bliskich bo sama mieszkam w Gdyni i taka sytuacja byłaby rozwiązana w przeciągu kilku dni, a przypomnę w Elblągu trwa to już czterech lat , widok jest przykry…” –napisała do nas Czytelniczka.

„Sprawa jest znana urzędnikom”

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta w Elblągu: – „sprawa jest znana zarówno urzędnikom, Straży Miejskiej oraz pracownikom MOPS. Osoba, o której mowa ma ważną do grudnia 2018 roku decyzję na pobyt w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej, niestety, zwłaszcza w miesiącach letnich, nie chce tam przebywać, także na nocleg” – poinformował nas Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu

„Straż Miejska co najmniej kilka razy w 2017 i 2018 roku odwoziła tego Pana do Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej, ale po bardzo krótkim czasie ten Pan wracał na ulice. Zdarzały się też przypadki, że Straż Miejska transportowała tego Pana w stanie nietrzeźwym do Pogotowia Socjalnego, aby nie przebywał na ulicy. Osoba ta nie jest agresywna, jednak konsekwentnie i stanowczo odmawia pomocy w zakresie zapewnienia sobie schronienia.” – dodaje Łukasz Mierzejewski.

Pomoc osobom bezdomnym

Jak co roku w okresie zimowym wszystkie służby miejskie i organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą podejmują zwiększone działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym. Wzorem lat ubiegłych ułożony został harmonogram wspólnych wyjazdów przedstawicieli MOPS z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji do miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, „pustostany”).

Ta forma pomocy sprawdza się, jednakże często tylko minusowe temperatury zmuszają bezdomnych do szukania pomocy stacjonarnej.

Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na bieżąco kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, wskazując miejsca gdzie mogą uzyskać pomoc. Funkcjonariusze podejmują interwencje w każdej wiadomej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje osobom bezdomnym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, decyzje na pobyt w Schronisku dla bezdomnych przy ul. Nowodworskiej (dla mężczyzn), a w przypadku bezdomnych kobiet do Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży lub do właściwej placówki poza Elblągiem.

Osoby potrzebujące mogą skorzystać z noclegowni, ogrzewalni, dostać skierowanie na gorący posiłek wydawany w jadłodajni prowadzonej przez Caritas, otrzymać zasiłek stały lub celowy.

Osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc w Schronisku, Noclegowni i Ogrzewalni funkcjonujących na bazie Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49, prowadzonych przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa”. Placówka dysponuje ogółem 120 miejscami, w tym w schronisku 80 miejsc, noclegownia 30 i ogrzewalnia 10 miejsc, zabezpieczając pobyt, jeden gorący posiłek, odzież, obuwie, środki czystości, środki opatrunkowe, porady psychologiczne.

Osoby wymagające pełnej całodobowej pomocy otrzymują dwa-trzy posiłki dziennie. Stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków zatrudnia pielęgniarkę i psychologa. W ramach realizowanego Programu prowadzone są działania streetworkingu skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.

Ponadto przy Pogotowiu Socjalnym przy ul. Królewieckiej 102, funkcjonuje Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Jak co roku od 1 listopada przyjmowane są osoby bezdomne trzeźwe i nietrzeźwe. Osoby bezdomne mogą przebywać w noclegowni od godz. 19ºº do 7ºº rano dnia następnego, mogą się wykąpać, wyprać odzież oraz w razie konieczności skorzystać z pomocy lekarskiej.

Caritas Diecezji Elbląskiej – jadłodajnia funkcjonująca przy Caritas (ul. Zamkowa 17), od 1 listopada wydaje gorący posiłek osobom potrzebującym, w tym osobom bezdomnym. Dziennie wydawanych jest do 100 posiłków przez 6 dni w tygodniu, w sobotę dodatkowo suchy prowiant na niedzielę i święta. Dodatkowo organizowana będzie Kolacja Wigilijna dla osób korzystających z posiłków. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym miasta.

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wzorem lat ubiegłych przyjmuje meldunki od instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Ponadto w ramach funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco podejmowane są interwencje w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.

Zdjęcia

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze