Pilot z Elbląga spowodował paraliż na Okęciu. We wtorek około godz. 22.00 na prawie godzinę wstrzymano ruch lotniczy na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Powodem była awionetka, która krążyła nad lotniskiem. Trwa wyjaśnianie, dlaczego jej lot kolidował z kursami samolotów pasażerskich.

Jak podaje serwis informacyjny TVP INFO powodem wstrzymania ruchu na lotnisku był mały samolot, który krążył przez pewien czas nad warszawskim Okęciem, a następnie odleciał.

Incydent spowodowania zagrożenia w ruchu lotniczym będzie wyjaśniać prokuratura, póki co w tej sprawie oświadczenie wydała OPEGIEKA:

„Elbląska firma fotogrametryczna OPEGIEKA o statusie Centrum Badawczo Rozwojowego realizowała we wtorek (tj. 07.08.2018) lot w celu pozyskania danych do przeprowadzenia analizy możliwości wykorzystania zielonego lasera w badaniu roślinności. Wykonanie misji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, było wcześniej uzgodnione z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami.

Lot odbywający się na pułapie 1350m nad terenem lotniska był w pełni bezpieczny. Zielone światło emitowane przez samolot było efektem zastosowania najnowszego, dwuspektralnego skanera Riegl VQ-1560i-DW, umożliwiającego obecnie najbardziej precyzyjną rejestrację i interpretację danych. Użycie tej technologii pozwoliło na bardzo szybkie pozyskanie danych oraz możliwie najkrótsze przebywanie samolotu w rejonie zwiększonego ruchu lotniczego.

Podczas planowania misji OPEGIEKA zastosowała się do wszelkich procedur bezpieczeństwa zalecanych przez producenta skanera, dzięki czemu zielony laser nie stanowił zagrożenia dla żadnej z osób potencjalnie obserwujących wiązkę. Dodatkowo, jak przed każdą realizowaną przez firmę misją, pilot zgłosił się wcześniej po niezbędne pozwolenia oraz ustalił warunki wykonania nalotu przed jego rozpoczęciem. Lot odbywał się poza strefą kontrolowaną lotniska CTR, w obszarze TMA Warszawy i utrzymywał ciągłą dwukierunkową łączność radiową z służbami kontroli ruchu lotniczego. Do otrzymanych przez firmę pozwoleń zalicza się:

• zgodę na lot wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy
• zgodę na lot wydaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
• zgodę na lot wydaną przez Polska Agencję Żeglugi Powietrznej
• zaświadczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o uprawnieniu do wykonywania operacji lotniczych
• uzgodnienia z Senior Kontrolerem APP (zbliżanie) przed rozpoczęciem lotu.

Pozyskiwanie danych zostało zakończone i OPEGIEKA nie planuje przeprowadzania kolejnych nalotów nad stolicą w najbliższym czasie.”

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze