300 zł na każde dziecko. Znamy termin składania wniosków! Od lipca będzie można składać wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus elektronicznie, a od sierpnia – tradycyjnie. Pieniądze mają dostać wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Od 1 lipca wnioski o przyznanie świadczenia mają być przyjmowane wyłącznie przez internet, za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl.

Drogą tradycyjną będzie można składać wnioski od 1 sierpnia. W obu przypadkach termin składania wniosków będzie upływał 30 listopada danego roku.

Uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali podręczniki i ćwiczenia bezpłatnie. Są one finansowane z budżetu państwa. W 2018 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł. Dodatkowo od sierpnia br. ruszy program wsparcia dla uczniów „Dobry start”, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat.

Co roku, w sierpniu na każde uczące się dziecko rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Program będzie powszechny. To rodzice zdecydują, na co wydać te pieniądze. Jednym słowem darmowe podręczniki plus 300 zł na każde dziecko w szkole – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kryteria

– Wyprawka w kwocie 300 złotych dla ucznia przysługiwać będzie każdemu dziecku w wieku szkolnym do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności,
– Środki trafią do wszystkich rodziców, bez dodatkowych kryteriów,
– Świadczenia będą wypłacane jednorazowo w każdym roku, bezpośrednio przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze