Dzień Dobry, tu policja. Tak wygląda praca dyżurnego od środka. Zadaniem dyżurnych jest zapewnienie stałego, trwającego przez całą dobę kontaktu społeczeństwa z policją. To dyżurny odpowiedzialny jest za koordynację pracy wszystkich policjantów z danej jednostki, by na podległym terenie panował ład i porządek.

Jest to jedno z bardziej prestiżowych stanowisk w Policji, na dyżurkę trafiają osoby doświadczone, kompetentne, mające dużą wiedzę o policyjnej pracy i odpowiednie predyspozycje do pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej służby.

Na stanowisku dyżurnego wszystkie zgłaszane zdarzenia zarówno telefonicznie jak i osobiście przez obywateli przechodzą segregację, oddziela się to, co istotne od spraw mniej pilnych.

Praca dyżurnych bez wątpienia nie należy do łatwych. Wymaga od nich opanowania, profesjonalizmu, często podejmowania szybkich decyzji.

Ile ludzi, tyle zgłoszeń

O wyżej wymienione cechy czasem trudno, służba ta oparta jest bowiem na kontakcie z ludźmi, a nie od dziś wiadomo, że ile ludzi, tyle zgłoszeń.

Bywa śmieszno i straszno, są zgłoszenia, które wymagają od dyżurnego pilnego skoordynowania działania funkcjonariuszy policji np: poważny wypadek drogowy, czy strzelanina, ale są również zgłoszenia, z którymi nie wiadomo do końca co zrobić jak np: niezadowolony klient z usług prostytutki, czy zgłoszenie o obcej kobiecie w łóżku zgłaszającej.

Do obowiązków dyżurnego należą m.in.

-zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie( np. wydaje polecenie przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie policjantowi pełniącemu dyżur referencki, to dyżurny decyduje o sposobie obsługi danego zdarzenia)

-niezwłoczne inicjowanie działań po przyjęciu zgaszenia lub informacji o wydarzeniu (np. wysłanie grupy operacyjno- dochodzeniowej na miejsce przestępstwa- kradzieży z włamaniem, zniszczenia mienia i in.)

-bieżące kierowanie będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami ( np. wysyłanie patrolu na interwencję, decyzja, która interwencja ma być obsłużona jako pierwsza, bo jest pilna )

-zapewnienie właściwego obiegu informacji o wydarzeniu

-współdziałanie z dyżurnymi innych jednostek Policji (np. w sytuacji, kiedy do zdarzenia przestępczego dochodzi na terenie jego i sąsiedniej jednostki)

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze