Nie sprzedali choinek, więc je porzucili. „Porzucono niesprzedane choinki w krzakach przy rzece Elbląg, wjazd po płytach przed oczyszczalnią” – powiadomił nas Czytelnik.

Przypomnijmy zgodnie z art 145 Kodeksu Wykroczeń Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Zdjęcie nadesłane od naszego Czytelnika:

Nadesłane od Czytelnika na kontakt@expresselblag.pl

Red.

Komentarze