Zarząd woj. pomorskiego negatywnie o przekopie. Jerzy Wilk: „to szyderstwo”!

0
534

Zarząd woj. pomorskiego negatywnie o przekopie. Jerzy Wilk: „to szyderstwo”! Do Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiła negatywna opinia zarządu woj. pomorskiego dotycząca przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Chodzi o rządowy projekt, który ma umożliwić wpływanie do elbląskiego portu jednostek o zanurzeniu do 4 m.

Poseł Jerzy Wilk wydał oświadczenie odnoszące się do wydanej, dnia 5 kwietnia 2018 roku, opinii Zarządu Województwa Pomorskiego. Oświadczenie zamieszczamy na naszych łamach:

Oświadczenie Jerzego Wilka:

„W związku z opinią Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańska” oświadczam co następuje:

Negatywna opinia Zarządu Województwa Pomorskiego (w składzie Marszałek Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski, Krzysztof Trawicki, Ryszard Świlski i Paweł Orłowski) dotycząca projektu budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną jest szyderstwem z ambicji morskich i gospodarczych Elbląga oraz przekroczeniem kompetencji Organu, który ją wydał. Zarząd Województwa przypisał sobie rolę organu decyzyjnego.

Zarzucił Urzędowi Morskiemu niekompletność przedłożonej dokumentacji, co, jak stwierdził, nie pozwoliło mu na pełną ocenę planowanej inwestycji i jej oddziaływania. Jednak tom I „Projekt zagospodarowania terenu”, o którym mowa w Opinii Zarządu Województwa Pomorskiego został załączony jako materiał poglądowy.

Przede wszystkim, jeśli Zarząd uznał, że brak dokumentów uniemożliwia wydanie opinii, powinien wezwać Urząd Morski do ich przedłożenia. Po drugie, nie jest w kompetencji Zarządu wydanie pełnej oceny, lecz jedynie zaopiniowanie planowanej inwestycji. Zarząd zapomniał, że jest to strategiczna inwestycja państwowa i ocena podstaw ekonomicznych, analizy kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych dla regionu nie leżącego w granicach jego administracji daleko wykracza poza jego kompetencje.

Pomija też rozwiązania prawno-organizacyjne przyjęte specjalną ustawą. Poza tym szyderczy ton, zwracanie uwagi na nieprawidłowe stosowanie pojęcia „runo leśne” i „ściółka”, czy pagórki zamiast wydmy, choć z definicji wydma jest piaszczystym wzniesieniem, podważają profesjonalizm tego dokumentu, przyjętego nawet uchwałą Zarządu.

Informuję, że uwagi zawarte w opinii, w miarę zasadności, uwzględnione zostaną w przygotowywanym wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej. Dla mnie jednak, stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego jest przede wszystkim dowodem na to, że działania PO w zakresie budowy przekopu zawsze były działaniami pozornymi i tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe skutecznie przeprowadzić tą inwestycję.”

Więcej wiadomości z serwisu „Społeczeństwo” znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Reklamy

Komentarze