fot. Łukasz Nosarzewski, Express Elblag

Elblążanie masowo karani na ulicy Hetmańskiej. To prawdziwa plaga! Od pewnego czasu ulica Hetmańska jest najczęściej odwiedzaną ulicą przez policję. Ich wizyta kończy się zawsze wnioskami o ukaranie. Wniosków z jednorazowej (!) „wizyty” zwykle sporządzanych jest co najmniej kilka.

Chodzi dokładnie o adres Hetmańska 15. Ten adres doskonale znany jest funkcjonariuszom policji. To tam każdego dnia co kilka godzin wzywana jest policja w celu ukarania właścicieli pojazdów, którzy niewłaściwie parkują samochody. Tacy właściciele zazwyczaj karani są mandatem w wysokości 100 złotych.

Adres Hetmańska 15 wyrasta na lidera wśród elbląskich ulic, na których pojawia się najwięcej niewłaściwie zaparkowanych samochodów.

I choć kupka (a w zasadzie to już kupa sic!) wniosków o ukaranie na stoliku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z dnia na dzień w zawrotnym tempie rośnie, a liczba piszących (jeszcze niewypisanych) długopisów nieustannie się zmniejsza, chętnych na otrzymanie kolejnego mandatu przybywa, a bynajmniej się nie zmniejsza.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 49 określa zakazy dotyczące parkowania. Złamanie ich stanowi wykroczenia opisane w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. określa wysokość grzywien nakładanych w postaci mandatu karnego za te wykroczenia.

Zakazy

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu – od 100 do 300 zł.

Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania – 300 zł.

Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi – od 100 do 300 zł.

Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie – 200 zł.

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię – 100 zł.

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni – 100 zł.

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania – 100 zł.

Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni – 100 zł.

Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami – 100 zł.

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości – 100 zł.

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu – 100 zł.

Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru – 100 zł.

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku – 150 zł.

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku – 100 zł.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej – 100 zł.

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym – 150 do 300 zł.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd – 100 zł.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu – 100 zł.

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską – 100 zł.

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone – 100 zł.

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m – od 200 do 300 zł.

Zdjęcia

fot. Łukasz Nosarzewski, Express Elblag
fot. Łukasz Nosarzewski, Express Elblag
fot. Łukasz Nosarzewski, Express Elblag
fot. Łukasz Nosarzewski, Express Elblag
fot. Łukasz Nosarzewski, Express Elblag

Daj nam znać!

Przypominamy, że całodobowo wysyłać nam możecie zdjęcia, filmy oraz informacje, właśnie poprzez e-mail, jak również przez „Szybki Kontakt – klikając tutaj”. Całodobowo czekamy także na zgłoszenia od naszych Czytelników pod numerem telefonu +48 668 054 444

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze