Mamy pieniądze na odnowę targowiska! Dziś w Olsztynie Prezydent Witold Wróblewski podpisał z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem umowę dofinansowania na realizację projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”. Nasze miasto jest jednym z 9 samorządów, które otrzyma unijne wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

– „Bardzo się cieszę, że kolejny nasz projekt otrzymał dofinansowanie. To ważna i oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Dzięki unijnym środkom będziemy mogli przebudować miejskie targowisko, uporządkować ten teren i doprowadzić do europejskich standardów” – podkreślił Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Pozyskane dofinansowanie wynosi 994 268 zł.

Planowany do realizacji projekt obejmuje I Etap rozbudowy targowiska. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

• rozbiórkę obecnych i budowę nowych 12 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 287,2 m2
• budowę 100 stoisk handlowych zadaszonych (wiaty ze stołami handlowymi) o łącznej powierzchni: 682,5 m2
• budowę 4 stoisk handlowych niezadaszonych o łącznej powierzchni: 78,67 m2
• budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz odwodnienie i oświetlenie terenu targowiska objętego projektem.

Daj nam znać!

Przypominamy, że całodobowo wysyłać nam możecie zdjęcia, filmy oraz informacje, właśnie poprzez e-mail, jak również przez „Szybki Kontakt – klikając tutaj”. Całodobowo czekamy także na zgłoszenia od naszych Czytelników pod numerem telefonu +48 668 054 444

Red.

Komentarze