fot. Łukasz Nosarzewski. Express Elblag

Przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu. Projekt jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo” Działanie 6.2 – „Dziedzictwo naturalne”; Poddziałanie 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów”.

Projekt obejmuje przebudowę, remont hangaru wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu, na działce nr 271, 11/4 obręb 13.

Koszt zadania: 3,0 mln zł.

Finansowanie:
·dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 2,5 mln zł.

· środki własne Gminy Miasto Elbląg: 0,5 mln zł.

Projektant – EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz z siedzibą w Elblągu

31.07.2017 r Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo” Działanie 6.2 – „Dziedzictwo naturalne”; Poddziałanie 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów”.

Wartość projektu: 2 992 466,00 zł

Dofinansowanie: 84,9% 2 540 603,68 zł

Środki własne: 15,10% 451 862,38 zł

Zakres zamówienia obejmuje:

a.wymianę pokrycia dachowego i wykonanie robót w zakresie kominów i obróbek blacharskich,
b.wykonanie nowej elewacji hangaru wraz z dociepleniem,
c.wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
d.wymianę bram wjazdowych do hangaru,
e.wykonanie napraw tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
f.wykonanie posadzek,
g.budowę pomieszczenia bosmana,
h.wykonanie boksów do przechowywania osprzętu żeglarskiego,
i.przebudowę pomieszczeń w części południowej obiektu poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb biurowych, szkoleniowych i higieniczno-sanitarnych,
j.dostawę i montaż urządzenia dźwigowego wraz z konstrukcją w pomieszczeniu szkutni,
k.dostawę i montaż wciągarki linowej elektrycznej,
l.wykonanie przejścia łączącego halę główną hangaru z częścią higieniczno – sanitarną,
m.przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej,
n.przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
o.przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie instalacji 230V i 380V wraz z wymianą oświetlenia,
p.wykonanie systemu sygnalizacji włamania,
q.przebudowę instalacji odgromowej,
r.wykonanie drogi dojazdowej do hangaru wraz z parkingiem na 21 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz ciągu komunikacji pieszej,
s.wykonanie fundamentów rolek zwrotnych do systemu wciągania i wyciągania jachtów z hangaru,
t.wykonanie i zamontowanie tablic: informacyjnej i pamiątkowej.

Koszt planowanych robót: 2 615 694,63 zł brutto.

Red.

Komentarze