Ilustracja do tekstu

Prezydent Elbląga wprowadził stan przeciwpowodziowy! W dniu 30.10.2017 o godz. 6.30 Prezydent wprowadził na terenie Miasta Elblag stan pogotowia przeciwpowodziowego. Stan wody w rzece Elbląg na godz. 6.00 – 630 cm, na godz. 7.00 – 633 cm.

Jak udało nam się ustalić w tej chwili na bulwarze Zygmunta Augusta rozstawiane są rękawy,na miejscu pracuje straż pożarna, policja chwilowo zamknęła ruch samochodowy.

Pogotowie przeciwpowodziowe – ogłasza odpowiednia władza samorządowa (w zależności od obszaru: prezydent miasta, burmistrz, wójt, starosta, wojewoda), gdy poziom lustra wody (zazwyczaj rzeki) wzrasta do ustalonego na danym wodowskazie poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi lub istnieją inne przesłanki o zagrożeniu powodziowym.

Pogotowie przeciwpowodziowe wiąże się przede wszystkim ze sprawdzeniem gotowości działania służb i instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludzi i przeciwdziałanie skutkom powodzi. Stosuje się również wzmożoną obserwację stanów wód i infrastruktury przeciwpowodziowej.

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego wiąże się z ogłoszeniem przez IMGW-PIB stanu zagrożenia hydrologicznego, choć nie jest z nim równoważne.

Stan zagrożenia hydrologicznego – jest on ogłaszany przez 1IMGW-PIB w przypadku wystąpienia lub zagrożenia wystąpieniem co najmniej jednej z następujących sytuacji:

– przekroczenie stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową, na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez IMGW-PIB,
– wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu powodującego przekroczenie stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie,
– wystąpienie niebezpiecznego opadu, mogącego spowodować przekroczenie stanów ostrzegawczych,
– wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza, mogącego spowodować cofkę z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Daj nam znać!

Przypominamy, że całodobowo wysyłać nam możecie zdjęcia, filmy oraz informacje, właśnie poprzez e-mail, jak również przez „Szybki Kontakt – klikając tutaj”. Całodobowo czekamy także na zgłoszenia od naszych Czytelników pod numerem telefonu +48 668 054 444

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze