Nadesłane od Czytelnika

Jak to przejechać?! Zdjęcie przysłał nam Czytelnik, który zastanawia się, kto jest odpowiedzialny za „to coś” na zdjęciu.

„Niewiarygodne. Jak to przejechać? Kto jest za to odpowiedzialny? Za taką jamę powinny być nakładane kary dla zarządcy drogi” – napisał do nas Czytelnik.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że na tej drodze ruch jest wzmożony bowiem droga prowadzi  do Biedronki, apteki, restauracji oraz oraz zakładu opieki zdrowotnej.

„Mam dobre źródło, dziura zniknie z nadejściem śniegu. Spadnie to się uklepie” – napisał z poirytowaniem Pan Rafał.

Za odpowiedni stan drogi odpowiada jej zarządca albo podmiot, któremu zarządca powierzył wykonywanie obowiązków (np. miejski zarząd dróg). Zatem za stan drogi krajowej odpowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, za drogę wojewódzką – zarząd województwa, za powiatową – zarząd powiatu, za drogę gminną – wójt, burmistrz albo prezydent miasta, za płatną autostradę – koncesjonariusz, za drogę wewnętrzną -podmiot zarządzający nieruchomością.

Do obowiązków zarządcy należy m.in. utrzymywanie dróg i chodników w należytym stanie. Jeżeli jakiś odcinek drogi jest zniszczony albo w trakcie remontu, powinien zostać oznakowany. O ile trudno przypisać zarządcy drogi winę za opady śniegu czy wichury skutkujące uszkodzeniami nawierzchni, to jest on odpowiedzialny, jeśli uszkodzenia nie zostaną szybko zlikwidowane albo oznaczone. Jeżeli uszkodziliśmy samochód na dziurawej drodze, możemy domagać się odszkodowania od zarządcy drogi.

Daj nam znać!

Przypominamy, że całodobowo wysyłać nam możecie zdjęcia, filmy oraz informacje, właśnie poprzez e-mail, jak również przez „Szybki Kontakt – klikając tutaj”. Całodobowo czekamy także na zgłoszenia od naszych Czytelników pod numerem telefonu +48 668 054 444

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze