Ilustracja do tekstu/fot. WSZ w Elblągu

By w Elblągu rodziło się lepiej! Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert podpisali umowę na realizację kolejnego dużego wspólnego projektu.

Będzie to modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Inwestycja potrwa przez dwa najbliższe lata. Jej koszt to ponad 11,5 mln zł.

Projekt „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z doposażeniem” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. – Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2. – Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (ZIT bis).

Wartość projektu ogółem:  11 511 127,18 zł

Wydatki kwalifikowalne: 11 462 924,71 zł

Dofinansowanie na poziomie 85% –  9 742 339,71 zł

Termin realizacji projektu: 20.10.2017 do 30.12.2019

Planowana w projekcie modernizacja Traktu porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz doposażenie tych oddziałów ma na celu reorganizację powierzchniową, podniesienie standardów opieki medycznej nad matką i dzieckiem oraz standardów użytkowych, w tym polepszenie warunków bytowych pacjentów i warunków pracy personelu, a w konsekwencji podniesienie jakości wyspecjalizowanych usług medycznych na terenie Elbląga i okolic.

Cel główny projektu to zwiększenie dostępności kobiet do wysokowyspecjalizowanych usług w zakresie ginekologii i położnictwa oraz podniesienie standardu opieki nad noworodkami poprzez przebudowę i doposażenie części położniczej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Traktu porodowego,.

I etap – Trakt Porodowy posiadał będzie:

· 3-stanowiskową salę porodów rodzinnych z sanitariatami dla położnic przebywających na każdym ze stanowisk porodowych.

· Stanowisko pierwszej pielęgnacji i resuscytacji noworodka wraz ze stanowiskiem monitorowania okołoporodowego

· Pomieszczenie po porodach powikłanych (3-łóżkowe z sanitariatem), sąsiadujące z pokojem personelu dyżurnego, posiadające również nadzór za pomocą kamer.

II etap – Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt, m.in.: w stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, respiratory, kardiomonitory, zestawy reanimacyjne, detektory tętna, inkubatory, kompletny zestaw intensywnego nadzoru położniczego wraz z trzema kardiotokografami, inkubatory.

III etap – Zakup Mammografu i USG

Projekt zakłada wymianę aparatu mammograficznego oraz adaptację pomieszczeń pracowni mammograficznej dla potrzeb pacjentek ginekologicznych, a także zakup aparatu USG do wykrywania wad wrodzonych płodu i badania piersi.

Pacjentki, u których występuje potrzeba diagnostyki i leczenia w zakresie onkologii będą miały lepszy dostęp do świadczeń z tego zakresu. (np. zakup mammografu, kolposkopu).

Daj nam znać!

Przypominamy, że całodobowo wysyłać nam możecie zdjęcia, filmy oraz informacje, właśnie poprzez e-mail, jak również przez „Szybki Kontakt – klikając tutaj”. Całodobowo czekamy także na zgłoszenia od naszych Czytelników pod numerem telefonu +48 668 054 444

Red.

Komentarze