Ilustracja do tekstu

W Elblągu możesz zostać policjantem, są wolne miejsca! Służba w Policji to wciąż atrakcyjna profesja. Policjanci z Elbląga zapraszają do wstąpienia w swe szeregi.

Aktualnie jest 15 wolnych etatów policyjnych. Dla tych, którzy posiadają predyspozycję i chcą nieść pomoc innym, Komendant Miejski Policji w Elblągu ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nie skazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Wszyscy ubiegający się o przyjęcie do służby, w trakcie kwalifikacji są oceniani systemem punktowym. Punkty przyznawane są m.in. za testy wiedzy, sprawności fizycznej i psychicznej oraz poziom wykształcenia i dodatkowe umiejętności. Dokładne informacje dotyczące kwalifikacji i wymogów, dostępne są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY TUTAJ

„– Wszystkich, którzy są zainteresowani wstąpieniem do policji, a także tych, którzy dopiero się nad tym zastanawiają, zapraszamy do Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która mieści się przy Al. Piłsudskiego 5 w Olsztynie „– zachęca Komendant Miejski Policji w Elblągu. Dodaje również, że jeśli masz kilka z w/w predyspozycji i chcesz nieść pomoc innym- możesz zostać policjantem.

Jakub Sawicki, Zespół Prasowy KMP w Elblagu

Komentarze