fot. WSZ w Elblągu

Uwaga. SOR w Elblągu przeniesiony! Informujemy, że w związku z przebudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z dniem 4 października 2017 r. ( środa) zmienia się organizacja ruchu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Szpitalny Oddział Ratunkowy przeniesiony zostaje do nowej tymczasowej lokalizacji na parterze szpitala vis a vis Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ( pomieszczenia starego Bloku Operacyjnego).

Od 4.10.2017r. dojście do:

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ( dla dorosłych i dzieci),

Obszaru Konsultacyjnego Chirurgicznego –

wyłącznie od strony wejścia głównego do szpitala ( od. ul. Królewieckiej).

Rejestracja do w/w – w głównej Izbie Przyjęć.

Dziecięca Izba Przyjęć – bez zmian – osobne wejście od strony podjazdu dla karetek.

Położnicza Izba Przyjęć – przeniesiona na I piętro, przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – dojście od strony wejścia głównego do szpitala ( od. ul. Królewieckiej).

Przewozy sanitarne i karetki:

– Karetki transportujące pacjentów do obszaru resuscytacyjnego, Wstępnej Intensywnej Terapii i obszaru obserwacyjnego SOR – dojazd od strony podjazdu dla karetek.

– Przewozy sanitarne oraz karetki transportujące pacjentów do: obszaru konsultacyjnego i zachowawczego SOR, do porodów, do Izby Przyjęć ( przyjęcia do szpitala) – dojazd od strony Pracowni TK i Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej – poziom -1.

Dodatkowo informujemy, że w dniach 2-3 października 2017 r. ( poniedziałek- wtorek) mogą nastąpić przejściowe utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tych dniach planowane jest przenoszenie części oddziału do nowej tymczasowej lokalizacji.

W celu uniknięcia ewentualnych niedogodności prosimy o korzystanie w dniach 2-3 października 2017r. z usług świadczonych przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 i ul. Żeromskiego 22.

Redakcja

Komentarze