fot. J. Szypiło

Bażantarnia ucierpiała w wyniku powodzi! Po poniedziałkowej powodzi w Elblągu trwa usuwanie jej skutków.

„Silne i długotrwałe ulewy spowodowały punktowe straty w lesie. Gleba jest bardzo nasączona wodą przez co drzewa słabiej się w niej trzymają i zdarza się, że wywracają się lub nawet zsuwają się po stromych stokach Wysoczyzny Elbląskiej. Ulewa spowodowała też straty w drogach, przepustach i nasypach” –poinformowała Nadleśnictwo Elbląg.

Sprawdzą szkody w terenie

Od wczoraj, 19 września w ciągu najbliższych dni do mieszkańców zalanych ulic udadzą się przedstawiciele Komisji powołanej przez Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga. W jej skład wchodzą miejscy urzędnicy, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz Zarządu Budynków Komunalnych.

Zadaniem Komisji jest przyjęcie zgłoszeń o stratach, wstępne oszacowanie strat oraz przekazanie informacji mieszkańcom, jaką formę pomocy mogą otrzymać. Komisja przekaże również informacje na klatki schodowe, tym mieszkańcom których nie uda się zastać w momencie wstępnego szacowania strat.

Dziś i w najbliższych dniach Komisja udaje się na ulice: Związku Jaszczurczego, Oboźną, Fabryczną, Zagonową, Fromborską, Bartniczą.

Gdzie zgłaszać szkody?

Osoby poszkodowane w wyniku zalania ulic mogą do 30 września br. zgłaszać poniesione szkody pisemnie, ustnie bądź telefonicznie w następujących miejscach:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Winna 9, pok. 317, w godz. 7.30-15.30
tel. 55 625 61 00, 55 625 61 95, 55 625 61 96

• Dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo), ul. Elizy Orzeszkowej 2, tel. 55 239 30 40, 239 30 41

Po otrzymanych zgłoszeniach pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktują się z osobami poszkodowanymi i przeprowadzą wywiad środowiskowy, który potrzebny jest do otrzymania wsparcia finansowego w formie zasiłku celowego.

Powódź w Elblągu widziana z drona

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Reklamy

Komentarze