FOT. ENS Studio | www.ensstudio.pl

Miasto poległo na całej linii! Nie było przygotowane na tak intensywne opady deszczu i co tu duży kryć, poległo na całej linii. Powódź w Elblągu – zobacz film z drona.

Na początku należy zaznaczyć, że nasza krytyka na pewno nie jest skierowana do straży pożarnej, która dzielnie walczyła z żywiołem i była wszędzie tam, gdzie prosili o to elblążanie. Krytyka nie tyczy się również funkcjonariusze policji, którzy próbowali zapanować nad paraliżem w mieście.

Policjanci również byli tam, gdzie trzeba było udrożnić ruch, choć nie było to łatwe, w pewnym momencie zablokowanych było 7 ulic. Warto zaznaczyć, że służbę pełnili dziś (18.09) funkcjonariusze policji, którzy mieli zaplanowany dzień wolny.

Naszą krytykę kierujemy do naszych lokalnych polityków, którzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią tylko obiecywać, a nie działać.

W 2013 roku Miasto Elbląg pochwaliło się wpisem „By zabezpieczyć Elbląg przed powodzią”. W tej niezwykle ciekawej publikacji czytamy:

„W 2013 roku kontynuowane będą prace zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Projekt realizowany jest w naszym mieście oraz na Żuławach Elbląskich (stanowiących część Żuław Wiślanych).

Elbląg leży w dorzeczu rzeki Elbląg, w obszarze hydrograficznego systemu jeziora Druzno. Uchodzą do niego cieki wodne zarówno z Wysoczyzny Elbląskiej, jak też terenów nizinnych i dalej przez rzekę Elbląg przenoszone są do Zalewu Wiślanego. Miasto zaliczane jest do najbardziej zagrożonych powodziami w Polsce. Przebudowany system przeciwpowodziowy ma służyć ochronie przed powodziami spowodowanymi zarówno spiętrzeniem wód na Zalewie Wiślanym i tzw. „cofkami” na rzece Elbląg, podniesieniem poziomu wód powierzchniowych i przypowierzchniowych na terenach Żuław (w granicach miasta) jak i wodami opadowymi spływającymi z Wysoczyzny Elbląskiej (rzeki Kumiela, Srebrny Potok, Babica).

W 2013 roku:

Przebudowany zostanie system przeciwpowodziowy na prawym brzegu rzeki Elbląg:
– w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta: zbudowana zostanie pompownia ze zbiornikiem retencyjnym (teren na południe od Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej) oraz przebudowane a także zbudowane rowy odwadniające (teren na południe od Miejskiej Oczyszczalni Ścieków)
– w rejonie od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia: zbudowane zostaną ścianki szczelne z oczepem (nabrzeże rzeki Elbląg od terenu PTTK przy ul. Panieńskiej do dz. nr 101/15 przy moście kolejowym). Przebudowane zostanie nabrzeże – rozebrane zostaną istniejące elementy betonowe, które zostaną zastąpione wypraskami stalowymi (grodzice) zakończonymi oczepem betonowym. Powstanie mobilny system ochrony przeciwpowodziowej (przy ul. Panieńskiej przy moście w Al. Tysiąclecia). Segmentowe elementy aluminiowe ustawiane będą doraźnie podczas wysokiego stanu wód i ryzyka zalania terenów przyległych. Zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z pompowniami i systemem podczyszczającym oraz klapami zwrotnymi (ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Rybna).

Dodatkowo w ramach projektu Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje:
• podwyższenie brzegów do bezpiecznej wysokości nad poziomy wielkich wód przez budowę wału ziemnego,
• odtworzenie (przywrócenie do stanu naturalnego) ujściowego odcinka rzeki Babicy
• budowę wału przeciwpowodziowego wraz z podniesieniem rzędnej terenów przybrzeżnych,
• przebudowę pompowni polderowej na Polderze Nr 58 Nowe Pole.

Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe
System ma funkcjonować w oparciu o Elbląski System Informacji Przestrzennej. Jednym z podstawowych elementów tego systemu będzie Moduł Prognozowania Powodzi, który na podstawie danych otrzymywanych z 10. telemetrycznych stacji pomiarowych zlokalizowanych na monitorowanym obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem będzie określał ryzyko wystąpienia powodzi. System ten będzie podstawowym narzędziem monitorowania i reagowania służb zarządzania kryzysowego na zagrożenia powodziowe występujące na terenie Elbląga oraz całych Żuław Elbląskich. Będzie on spójny z systemem monitorowania zagrożeń powodziowych dla całego obszaru Żuław Wiślanych.

Informacje o projekcie:

• Nazwa projektu: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg
• Beneficjent: Gmina Miasto Elbląg
• Całkowity koszt projektu (PLN): 42 320 000,00
• Kwota dofinansowania (PLN): 35 972 000,00
• Udział dofinansowania UE (%): 85 „

W dniu dzisiejszym warto zadać pytanie na co poszły tak ogromne pieniądze i czy faktycznie Elbląg zabezpieczony jest przed powodzią? Na to pytanie niech sobie po dzisiejszym dniu każdy odpowie sam.

Znamienne jest również to, że pogotowie przeciwpowodziowe zostało ogłoszone dziś dopiero po godzinie 11.00, gdzie tak na prawdę było już pozamiatane, a w zasadzie to zalane…

Na to swoją uwagę zwróciła również radna Maria Kosecka:
„To skandal, że dopiero dziś zostało zwołane posiedzenie Sztabu Kryzysowego. Dlaczego nie obserwowano pogody? Od lat mówię o systemie reagowania. Jakie szanse mieli mieszkańcy, żeby zabezpieczyć swoje domy? Ile te mury mogą przyjąć wody? Powinni już dwa tygodnie wcześniej przygotować się do tego, że taka ulewa może być”

Policja komunikatywna , miasto nie

Komunikatywność, tego też również zabrakło ze strony miasta, to dzięki policji  – jego oifera prasowego(podkomisarz Krzysztof Nowacki) i rzecznika prasowego(Jakub Sawicki) dowiadywaliśmy się o kolejnych zamykanych ulicach, miasto Elbląg nie raczyło na bieżąco informować o tym komunikatach(poza jednym o ulicy Związku Jaszczurczego -też po czasie) Zbiorcza informacja ze strony miasta pojawiła się dopiero, gdy zamknięto 7 ulicę i to na Facebooku…

Daj nam znać!

Przypominamy, że całodobowo wysyłać nam możecie zdjęcia, filmy oraz informacje, właśnie poprzez e-mail, jak również przez „Szybki Kontakt – klikając tutaj”. Całodobowo czekamy także na zgłoszenia od naszych Czytelników pod numerem telefonu +48 668 054 444

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze