Ilustracja do tekstu

Od jutra utrudnienia na Al. Grunwaldzkiej! Utrudnienia są związane z zadaniem przebudowy skrzyżowania Al.Grunwaldzkiej z ul.Mickiewicza.

„Z dniem 14.08.br. wykonawca robót planuje przystąpić do robót w chodniku Al. Grunwaldzkiej po stronie PKS. Prace ziemne i instalacyjne powodować będą zajęcie całej szerokości chodnika w związku z tym ruch pieszy skierowany zostanie przez teren dworca PKS. Trasa przejścia zostanie odpowiednio oznakowana i wykonana w sposób pozwalający na bezpieczne korzystanie przez pieszych i rowerzystów” – poinformował dziś Marek Kuna z DZD.

W związku z przebudową sieci c.o. i wod-kan w ramach usuwania kolizji z drogami dojazdowymi do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej od dnia 16 sierpnia planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu robót i zmiany w organizacji ruchu.

Udostępniona zostanie do ruchu na całej długości jezdnia ul. Lotniczej od strony Giełdy Elbląskiej natomiast zamknięty zostanie odcinek jezdni po stronie dworca na odcinku od wjazdu do PKS do skrzyżowania z dojazdem do pętli autobusowej. Funkcjonowanie ruchu przedstawia schemat.

W dalszym ciągu obowiązuje objazd dla pojazdów od strony Zatorza do Al. Grunwaldzkiej przez ul. Fredry – Malborską – Fabryczną – dodaje Marek Kuna z DZD.

Schemat:

mapa

Przypominamy, że całodobowo wysyłać nam możecie zdjęcia, filmy oraz informacje, właśnie poprzez e-mail, jak również przez „Szybki Kontakt – klikając tutaj”. Całodobowo czekamy także na zgłoszenia od naszych Czytelników pod numerem telefonu +48 668 054 444

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

Komentarze