Ilustracja do tekstu

Umowa podpisana wiadukt Zatorze stanie się faktem. Zobacz co i jak się zmieni! Rusza budowa wiaduktu i dróg dojazdowych łączących dzielnicę Zatorze z centrum miasta.

Umowę w tej sprawie podpisali dziś Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz przedstawiciele konsorcjum gdyńskich firm, które wygrały przetarg, MTM S.A. oraz VISTAL. To inwestycja, która poprawi komunikację pomiędzy dzielnicami rozdzielonymi torami kolejowymi.

To jedna z najdłużej wyczekiwanych przez elblążan inwestycji. Potrzeba jej zrealizowania pojawiła się już w strategi z 1996 roku. Od dawna mieszkańcy pytali, kiedy uciążliwy problem połączenia Zatorza z centrum miasta zostanie rozwiązany. Dziś już nie mówimy o tej inwestycji, ale przystępujemy do jej realizacji – podkreślił z zadowoleniem prezydent Wróblewski – 14 lipca podpisana została już umowa na inżyniera kontraktu. Mamy więc wszystkie stosowne umowy do zrealizowania tego zadania – dodał Prezydent

W podpisywaniu umowy ze strony Konsorcjum uczestniczyli, Marek Ignatowski prezes zarządu MTM S.A. i Ryszard Zaremba wiceprezes firmy, obecni byli również Maciej Michalski kierownik budowy oraz Marek Kuna z Departamentu Zarząd Dróg UM.

Dla nas jest to inwestycja średniej wielkości, realizowaliśmy już zadania powyżej 100 mln zł. Na pewno wyzwaniem będzie sam teren i jego uwarunkowania gruntowe. Nie przewidujemy jednak większych trudności, również w zakresie budowy samego obiektu mostowego, który realizuje doświadczona firma VISTAL – mówił Marek Ignatowski prezes zarządu firmy MTM S.A.

Szczegółowe informacje nt. całości inwestycji

Nazwa zadania: „Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej”

Zadanie realizować będzie konsorcjum firm:

Lider: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 35, 81-061 Gdynia
Partner: Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 40, 81-061 Gdynia
Partner: Vistal Infrastructure Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia
reprezentowane przez: Marka Ignatowskiego, Prezesa Zarządu MTM S.A. i Ryszarda Zarembe, Wiceprezesa Zarządu MTM S.A.

Zakres umowy

1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli

Na zakres robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, składa się m.in.

1) przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2046 N – ciąg ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z robotami geotechnicznymi wzmocnienia podłoża gruntowego oraz nasypami,
2) budowa dwóch łącznic Ł1 i Ł2 wraz z mini rondem na połączeniu ulicy Lotniczej z odcinkiem tej ulicy stanowiącym dojazd do dworca kolejowego i autobusowego,
3) przebudowa skrzyżowania ulicy Lotniczej – Skrzydlatej – Kilińskiego,
4) przebudowa odcinka drogi – ul. Fredry z przebudową skrzyżowania z odcinkiem ul. Lotniczej na przedłużeniu ul. Fredry oraz budowa łącznika pomiędzy tym skrzyżowaniem do skrzyżowania ulicy Skrzydlatej i Lotniczej,
5) budowa wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej – WD-2,
6) budowa wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy Ł1 wiodącej w kierunku dworca – WD-1,
7) budowa przejścia dla pieszych pod łącznicą Ł2 – PP-3,
8) budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż przebudowanych i rozbudowanych ulic,
9) budowa murów oporowych na odcinkach dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową
10) przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania i zrzutem do rzeki Kumieli,
11) budowa kanałów technologicznych,
12) przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
13) przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lotniczej z Al. Grunwaldzką,
14) przebudowa istniejącego uzbrojenia wraz z usunięciem kolizji
15) przebudowa zjazdów, miejsc postojowych,
16) budowa zatok autobusowych,
17) wycinka drzew kolidujących z budową, wykonanie nasadzeń, wykonanie zieleni,
18) rozbiórka obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją,
19) wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu
20) wykonanie i montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych dotyczących realizowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Koszt: 34 974 089,46 zł brutto, w tym:

za budowę wiaduktu kwota netto: 6 167 995,90 zł
za budowę dróg dojazdowych kwota netto: 22 112 262,51 zł
za przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej kwota netto: 153 960,66 zł

Pozyskane dofinansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” Dofinansowanie: 12 248 655,37 zł

Rezerwa subwencji ogólnej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: „Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej” Dofinansowanie – 2 753 900,00 zł

Termin zakończenia realizacji robót: 30.09.2018 r.

Komentarze