Ilustracja do tekstu/fotolia

Masz na to czas do końca listopada, inaczej zablokują ci konto! Komisja Nadzoru Finansowego przypomina w poniedziałkowym komunikacie.

1 grudnia 2016 r. mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA.

Chodzi o obowiązek złożenia tzw. oświadczenia FATCA, wynikającego z umowy zawartej między rządem Polski a rządem USA oraz wynikającego z wykonującej tę umowę polskiej ustawy.

Obowiązek ten dotyczy niektórych klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń.

„W przypadku otrzymania pisma od instytucji finansowej lub informacji w systemie bankowości elektronicznej, wzywających do złożenia oświadczenia FATCA, klient powinien złożyć oświadczenie nie później niż do 1 grudnia 2016 r.” – głosi komunikat KNF.

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA, przypomina komisja, mają przede wszystkim klienci, którzy zawarli umowy z instytucjami finansowymi między 1 lipca 2014 roku, a 30 czerwca 2015 roku.

W przypadku klientów, którzy zawarli umowy wcześniej „weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe”.

Instytucje te mogą jednak „wystąpić do klienta o przedstawienie oświadczenia lub dokumentów pozwalających potwierdzić status podatkowy klienta”.

W przypadku klientów, którzy zawarli umowy finansowe po 1 grudnia 2015 r. „oświadczenie powinno zostać odebrane od klienta w toku procedury zawierania z nim umowy”

„W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego klienta do 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry klienta zostaną czasowo zablokowane – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków. Po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA, rachunki i rejestry klienta zostaną odblokowane” – przestrzega KNF.

  • Masz na to czas do końca listopada, inaczej zablokują ci konto!

Źródło:PAP

Komentarze