fot. Express Elblag

Inwestycje, które zwiększą bezpieczeństwo w naszym regionie. Na 7 fragmentach dróg krajowych w naszym woj. zostaną przeprowadzone remonty.

Największą inwestycją będzie budowa ronda, rozbudowa skrzyżowań, zatok autobusowych i innych elementów drogi krajowej nr 53 w Szczytnie.

Szacowana kwota tych inwestycji to  ponad 23 miliony złotych.

Zaplanowana też jest budowa ciągu pieszo-rowerowego między Dywitami a Kieźlinami – DK 51 oraz ronda i ścieżek rowerowych w Lidzbarku Warmińskim DK 51.

,Poprawa bezpieczeństwa ruchu nastąpi także w Węgorzewie, droga krajowa nr 63.

Przewidziana jest również budowa przepustu i naprawę naruszonego przez osuwisko niewielkiego fragmentu drogi krajowej nr 16, a także rozbudowę DK 63 w Orzyszu.

Zostaną zbudowane zatoki autobusowe w Prawdzisku i Grzegorzach (DK 16) oraz w Kaliszkach, Ciemnej Woli i Lutrach (DK 57).

Programowi Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zakłada ponad 40 inwestycji na Warmii i Mazurach.

W całym kraju do końca 2016 r. zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych 448 niebezpiecznych miejsc na drogach krajowych, a łączny koszt prac to ponad 600 mln zł.

Inwestycje obejmują m.in. budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i przejść dla pieszych, montaż sygnalizacji świetlnej i dodatkowych znaków, przebudowę skrzyżowań.

Te działania mają przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków na polskich drogach, ograniczyć zwłaszcza liczbę ofiar śmiertelnych.

  • Inwestycje, które zwiększą bezpieczeństwo w naszym regionie
  • Łączny koszt tych prac to ponad 48,5 mln zł

Komentarze