Fot. Kresowiacy.com

Dziś porozmawiamy o ludobójstwie wołyńskim. Już dziś o godzinie 17:00 w Biurze Poselskim Jerzego Wilka przy ulicy Czerwonego Krzyża 2-6 odbędzie się wykład Szubarczyka na temat: „Ludobójstwo Wołyńskie w aspekcie prawnym, moralnym i politycznym”.

Spotkanie odbędzie się w moim Biurze Poselskim przy ulicy Czerwonego Krzyża 2-6 w Elblągu. Organizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Elbląscy Patrioci – napisał poseł Jerzy Wilk.

Piotr Szubarczyk – Od 1976 był uczestnikiem opozycji demokratycznej w PRL. Działał w ramach Studenckiego Komitetu Solidarności, Ruchu Młodej Polski, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1978 na uniwersytecie był organizatorem spotkań na temat cenzury tematyki zbrodni katyńskiej. Pracował jako nauczyciel szkoły średniej w Bolesławowie.

Został delegatem na I Zjazd Regionalny „Solidarności”. Następnie jako nauczyciel był zatrudniony w szkole podstawowej w Goręczynie, gdzie w 1990 został radnym i przewodniczącym rady gminy Goręczyno. W latach 1986-1991 pracował jako nauczyciel w LO w Kartuzach.

Po 1990 publikował w „Gazecie Kartuskiej”, został wybrany przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Polsce. Został publicystą w dziedzinie historii, głównie czasów najnowszych. Autor kilkuset artykułów, które ukazywały się m.in. w „Naszym Dzienniku”. Od 2001 do 2012 pracował w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Był konsultantem przy produkcji spektaklu Teatru Telewizji pt. Inka 1946 z 2007 autorstwa Wojciecha Tomczyka, w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz, poświęconego Danucie Siedzikównie ps. „Inka” oraz filmu dokumentalnego pt. Dywizja nastolatków z 2008 w reżyserii Aliny Czerniakowskiej.

Na wniosek byłych więźniów politycznych Prezydent RP przyznał mu 1 kwietnia 2011 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

  • Dziś porozmawiamy o ludobójstwie wołyńskim
  • Wykład poprowadzi Piotr Szubarczyk

Komentarze