Zmiany w programie 500 plus. Świadczenie z programu 500+ nie może wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie go też komornik. Dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą specjalne subkonta.

Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 69 senatorów, 15 było przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw (m.in. Prawa bankowego) został zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jak podkreślali autorzy projektu, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (która wprowadziła program 500+) nie przesądzono w sposób wyraźny o relacji pomiędzy świadczeniem wychowawczym a obowiązkiem alimentacyjnym, co może w praktyce budzić wątpliwości, czy należy je uwzględniać przy ustalaniu alimentów.

Dlatego ustawa prezydenta przewiduje wyraźne zapisanie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, że świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów.

Chodzi m.in. o świadczenia wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Ustawa doprecyzowuje również, że świadczenia z programu 500+ nie podlegają egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego.

  • Zmiany w programie 500 plus
  • Komornicy nie będą mogli zabrać pieniędzy z programu 500 plus
  • Świadczenie 500 plus nie będzie wpływać na wysokość alimentów
  • Projekt trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy

Komentarze