Sprawa z EPEC-em wciąż nierozwiązana

Sprawa z EPEC-em wciąż nierozwiązana, został powołany tymczasowy prezes. W dniu wczorajszym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni rok.

Kończy się kadencja obecnego Prezesa Zarządu EPEC Sp. z o.o. pana Łukasza Piśkiewicza. Ktoś spółką musi zarządzać, problem polega na tym, że faworyt odpadł.

W maju br. Prezydent Witold Wróblewski ogłosił konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu EPEC . – Uporządkowanie sytuacji zarządzania przedsiębiorstwem jest dla mnie absolutnym priorytetem.

Moim celem jest powierzenie stanowiska prezesa osobie, która poza umiejętnościami menadżerskimi będzie miała również kompetencje techniczne, najlepiej w dziedzinie ciepłownictwa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołana w tym celu komisja, 13 czerwca br. zarekomendowała Prezydentowi Wróblewskiemu pana Piotra Baranowskiego na nowego prezesa EPEC.

Prezydent rekomendację przyjął, niestety w ostatniej chwili pan Piotr Baranowski zrezygnował z kandydowania. Rezygnacja wpłynęła nieoczekiwanie, w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników, w dniu, w którym upływa kadencja Zarządu i istnieje konieczność powołania nowych władz Spółki.

– Jestem bardzo zaskoczony tą decyzją i żałuję, że p. Baranowski wycofał się w ostatniej chwili, ponieważ była to naprawdę dobra kandydatura, zresztą jednomyślnie zarekomendowana przez siedmioosobową komisję – powiedział Prezydent Witold Wróblewski.

Ponieważ Spółka nie może funkcjonować bez Zarządu, a nie ma ustanowionej prokury, dzisiaj po Zgromadzeniu Wspólników odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego prezydent W. Wróblewski zaproponował powierzenie funkcji prezesa Zarządu Spółki dotychczasowemu członkowi Rady Nadzorczej panu Jerzemu Dombrowskiemu, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Elblągu, z wykształcenia ekonomiście.

Rada Nadzorcza mając na uwadze szczególne okoliczności powołała pana Jerzego Dombrowskiego na stanowisko Prezesa Spółki.

– Traktuję to rozwiązanie jako doraźne do czasu znalezienia docelowego kandydata – zapewnił Prezydent Witold Wróblewski.

  • Sprawa z EPEC-em wciąż nierozwiązana, został powołany tymczasowy prezes
  • Jerzy Dombrowski tymczasowym prezesem EPEC-u

Komentarze