Na zdjęciu Prezes EPEC-u - Łukasz Piśkiewicz/FOT. EXPRESS ELBLAG

EPEC oczyszczony z zarzutów! Kto chciał zniszczyć Prezesa? Jak wytłumaczy się z nagonki wobec Prezesa Łukasza Piśkiewicza i całego EPEC-u, radny SLD Ryszard Klim?

Od kilku miesięcy padały przeróżne oskarżenia w kierunku Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a także wobec samego prezesa spółki miejskiej, Łukasza Piśkiewicza, jak również w stronę wielu pracowników firmy. Okazuje się, że niesłusznie. Ktoś, a głównie był to radny Ryszard Klim (SLD) na siłę, a może na czyjeś zlecenie, próbował wmówić elblążanom, że w EPEC-u dzieje się źle i że decyzje podejmowane przez zarząd mijają się z prawem.

Nagonka, w której padały rozmaite rewelacje o rzekomych nieprawidłowościach w EPEC-u, doprowadziła do tego, że Prezydent Elbląga podjął decyzję o ustaleniu nowych kryteriów przy wyborze prezesa tej spółki. Nowe zasady, nie pozwalają w konkursie na to stanowisko, wystartować obecnemu prezesowi Łukaszowi Piśkiewiczowi. Jego kadencja upływa z ostatnim dniem czerwca bieżącego roku.

Zazwyczaj spółki miejskie w Elblągu są obrazem nędzy i rozpaczy. Niech przykładem będzie tutaj np. MPO – spółka, która jest w katastrofalnej kondycji, przez brak odpowiedniego menadżera na przełomie wielu ostatnich lat. EPEC, to chyba jedyna spółka miejska, dobrze zarządzana. Nowoczesna, przynosząca zyski i z szerokimi planami na przyszłość. EPEC – przez niesprawiedliwe ataki w stronę kierownictwa spółki – traci właśnie świetnego menadżera. No chyba że, Prezydent Witold Wróblewski, w obliczu nowych faktów i okoliczności, które dziś poznaliśmy na konferencji prasowej, zmieni swoje decyzje i spróbuje wyjaśnić – komu zależało na tym, aby obecny prezes EPEC-u stracił stanowisko?

Dziś w siedzibie Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, dziennikarze spotkali się na konferencji prasowej, z prezesem spółki, Łukaszem Piśkiewiczem. Oto co zakomunikował prezes EPEC-u mediom.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych wydał obszerne uzasadnienie odmowy wszczęcia postępowania wobec Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej konkludując, że:

„nie można stwierdzić, że doszło do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a tym samym nie można przypisać Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wobec nie popełnienia zarzucanego czynu”.

Prezes EPEC-u Łukasz Piśkiewicz podczas dzisiejszej konferencji prasowej/FOT. EXPRESS ELBLAG
Prezes EPEC-u Łukasz Piśkiewicz podczas dzisiejszej konferencji prasowej/FOT. EXPRESS ELBLAG

– Rzecznik nie tylko dokonał wnikliwej analizy zgromadzonego materiału, ale przeprowadził też własne postępowanie dowodowe i wyjaśniające w sprawie. Jego stanowisko zamyka definitywnie spór dotyczący domniemanych nieprawidłowości w procedurze przetargowej przeprowadzonej przez EPEC oraz otwiera drogę postępowania odwoławczego w sprawie nałożenia korekty finansowej obniżającej poziom dofinansowania do zrealizowanego projektu z 85 do 80%. – mówi Łukasz Piśkiewicz, prezes EPEC.

– Wszyscy w EPEC mamy dzisiaj ogromną satysfakcję, ale jest też mały kieliszek goryczy. Niestety, powołany dodatkowo do oceny sytuacji zespół specjalistyczny w Urzędzie Miasta, zupełnie odrzucił nasze argumenty okazując nie tylko daleko idącą niekompetencję, ale i nielojalność i nierzetelność wobec swojego zwierzchnika. Żywię nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni uda nam się udowodnić, iż propozycja obniżenia dofinansowania przez NFOŚ i GW jest bezzasadna i pozbawiona podstaw. – dodał w oświadczeniu szef EPEC-u.

Jak udało nam się ustalić – CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne), które działalnością elbląskiej spółki było zainteresowane po medialnych doniesieniach, obecnie przeciwko pracownikom, ani przeciw spółce EPEC, nie prowadzi żadnych czynności.

Pobierz tutaj pełną treść Postanowienia RDFP przy RIO, która oczyszcza EPEC ze stawianych zarzutów. 

  • EPEC oczyszczony z zarzutów
  • Kto chciał zniszczyć Prezesa?
  • ataki na EPEC radnego SLD Ryszarda Klima

Komentarze