Półkolonie w Elblągu - zaplanuj wypoczynek dla swojej pociechy. Fot. Express Elblag

Półkolonie w Elblągu. Urząd Miejski wzorem lat ubiegłych, we współpracy ze szkołami przygotował atrakcyjną ofertę letniego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Poznaj ofertę i zaplanuj wypoczynek dziecka już dziś!

W zajęciach trwających od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie, będą mogły wziąć udział dzieci pozostające w tym czasie w Elblągu. Pod opieką wykwalifikowanej kadry będą rozwijać swoje talenty plastyczne, aktorskie czy muzyczne. Nie zabraknie też wielu zajęć sportowych i rekreacyjno-ruchowych, a także atrakcyjnych wycieczek. Organizowane półkolonie cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też w czasie wakacji zaplanowano dziesięć dwutygodniowych turnusów dla 840 dzieci, a za ich organizację będą odpowiadały:

I turnus: 27 czerwca – 8 lipca
Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Mielczarskiego 45
Szkoła Podstawowa nr 15 – ul. Modlińska 39
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – ul. Polna 8 A

II turnus: 11 lipca – 22 lipca
Zespół Szkół nr 2 (SP 25) – ul. Wyżynna 3
Szkoła Podstawowa nr 18 – ul. Węgrowska 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – ul. Kopernika 27

III turnus: 25 lipca – 5 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 16 – ul. Sadowa 2
Szkoła Podstawowa nr 23 – ul. Słoneczna 14

IV turnus: 8 sierpnia – 19 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 12 – ul. Zajchowskiego 12
Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Mickiewicza 41

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półkolonii, winni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji.
W szkole tej otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półkolonię (będzie potrzebny PESEL dziecka).

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 16 maja 2016 r. od godziny 8.00.

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby (100 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji – transport, materiały papiernicze, bilety wstępu itp.).

Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę tylko za wyżywienie (zwolnione są z opłaty 40 zł)

Uwaga: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 i 2 w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

W związku z bardzo licznym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.

Oprócz półkolonii przygotowywane są również inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym kolonie i obozy. Na organizację wszystkich form letniego wypoczynku zabezpieczona została w budżecie kwota 450.000 zł.

  • Półkolonie w Elblągu

  • Poznaj ofertę i zaplanuj wypoczynek dziecka już dziś!

Komentarze