Ile kosztuje Komunia Święta? © fot. Tomasz Hołod

Ile kosztuje Komunia Święta? Te dane są porażające, bo rodzice wydają na przyjęcie komunijne tyle, co od zaproszonej pary na wesele. Koszta przyjęcia komunijnego są ogromne… Sakrament dziecka a postawa rodziców – między „imprezą” a przeżyciem duchowym.

Za cenę jednego przyjęcia komunijnego, większość rodzin musi przeżyć cały rok! Zasada „zastaw się, a postaw się” w przypadku organizowania przyjęć komunijnych obowiązuje – tak w Elblągu, jak i w całej Polsce. To niebywałe, ale dla większości rodziców najważniejszą kwestią jest dobrze wypaść przed rodziną i bliskimi, aniżeli skupić uwagę na tym, co istotne jest w duchowym rozwoju ich dziecka.

Rodzice dziecka przystępującego do Komunii Świętej, średnio – co ważne – na jedną osobę – na samo przyjęcie, wydają ponad 200 zł. Do tego dochodzą koszta zakupu odświętnej sukienki czy alby, wynajęcia sali, no i oczywiście prezent. Ile wychodzi razem, wyliczono na podstawie badania, które zostało przeprowadzone na uczestnikach Programu PAYBACK w dniach 6-18 kwietnia 2016, metodą ankiety online, na grupie 511 osób.

Grupa badawcza w wieku 18-65 lat dobrana została tak, aby odpowiadać strukturze demograficznej kraju.

Według tych danych, aż 75 proc. osób wyprawiających przyjęcie komunijne deklaruje wydatki na poziomie do 200 zł w przeliczeniu na jednego gościa. Zważywszy, że liczba osób zaproszonych może sięgać nawet 50 osób, sumaryczny koszt celebracji zbliży się nawet do ponad 10 tys. zł.

Najwięcej, bo połowa ankietowanych – w tym również mieszkańcy naszego województwa – zamierza zaprosić na przyjęcie komunijne swojego dziecka od 11 do 25 osób. Zdecydowana większość (82 proc.) zdecyduje się wynająć restaurację lub inną salę bankietową.

Do tego oczywiście obowiązkowy jest zakup stroju komunijnego. 55 proc. ankietowanych wyda na ten cel… od 251 do 400 zł, prawie co czwarty (27 proc.) przeznaczy poniżej 250 zł, a tylko 18 proc. zdecyduje się na droższą wersję stroju dla dziecka, na co wyda powyżej 400 zł.

Na prezent 34 proc.ankietowanych wyda powyżej 400 zł, 26 proc. deklaruje wydatek w przedziale między 251 a 400 zł, kolejne 26 proc. – między 100 i 250 zł, a tylko 18 proc. przeznaczy na prezent poniżej 100 zł.

Komunia św. – między „imprezą” a przeżyciem duchowym

Co roku przez media przetacza się temat I Komunii św. Redakcje zamieszczają opisy obyczajów we współczesnej Polsce, odnotowując trendy i mody, stroje, przyjęcia i prezenty. „Komunia jak mały ślub” – czytamy na dużym portalu. Jak zostanie przeżyta Komunia św. dziecka – jako zanurzona w komercji „impreza”, czy autentyczne przeżycie duchowe, zależy od katechezy Kościoła, która wymaga coraz większego wysiłku i mobilizacji księży, rodziców i katechetów.

Czy dziecko odkryje żywą, prawdziwą wiarę, w ogromnym stopniu zależy od postawy rodziców. Od kilku lat dostrzec można polaryzację postaw rodziców.

Jest grupa obojętnych rodziców, dla których I Komunia św. to tradycja oraz „fajna impreza z prezentami”, której mało istotną częścią jest półtoragodzinna Msza św. Druga grupa rodziców, ale dużo mniejsza, przeżywa przystąpienie dziecka do sakramentu, jako autentyczne przeżycie duchowe.

Ci pierwsi pojawiają się w kościołach tylko z powodu otrzymania sakramentu, po czym znikają, a ich dzieci nie uczestniczą nawet w Białym Tygodniu. I są ci, którzy regularnie praktykują, modlą się wspólnie w domach, podejmują wysiłek przekazania dziecku wiary. Te rodziny przychodzą co niedziela razem do kościoła, modlą się i przystępują do sakramentów. Presja społeczności lokalnej już nie odgrywa takiej roli jak kiedyś. Także w wioskach już nie ma większego znaczenia czy ktoś praktykuje, czy nie, bo ważna jest „moja własna opinia, odczucia, decyzje, itd.”

Źródło: Payback/Fakt/PortalSpozywczy/Niedziela/ExpressElblag

Komentarze