Ilustracja do tekstu

Informujemy, że w najbliższych dniach wprowadzone zostaną zmiany w stałej organizacji ruchu, na kilku elbląskich ulicach. W związku z tym apelujemy do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.

Zmiana w oznakowaniu skrzyżowania Alei Grunwaldzkiej i ulicy Komeńskiego

Na przedmiotowym skrzyżowaniu w ciągu ostatnich lat zaobserwowano niewłaściwe wykorzystywanie pasów ruchu – zanikający środkowy pas do jazdy na wprost o dł. ok. 200m traktowany był jak „tor wyścigowy”, co zagrażało bezpieczeństwu pieszych jak i zmotoryzowanych włączających się do ruchu z ul. Komeńskiego.

W celu likwidacji tego zagrożenia wprowadza się zmianę układu pasów. Po wytarciu linii poziomych jezdnia zostanie podzielona w ten sposób, aby w każdą stronę (dojazdu do centrum jak i wyjazdu z centrum) funkcjonowały po dwa pasy ruchu.

Zmiana w oznakowaniu ul. Armii Krajowej, ul. Winnej i ul. Pestalozziego

Po zakończonej jesienią 2014 przebudowie układu drogowego ( DW nr 503 i 504), po zrealizowanym w roku 2015 pomiarze ruchu drogowego i obserwacji zachowań kierowców potwierdziła się potrzeba dalszych regulacji i usprawnień ruchu, zarówno na ul. Armii Krajowej jak i na ulicach przyległych do niej. Konieczne stało się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Winnej i na ul. Pestalozziego oraz wprowadzenie dodatkowego manewru zawracania na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ulicą Hetmańską.

Zmiany te powinny usprawnić przemieszczanie się pojazdów samochodowych jak i uporządkować ich parkowanie (na sąsiednich ulicach) oraz powinny wyeliminować niewłaściwe zachowania (tj. niestosowanie się do znaku nakazu skrętu w prawo) z wyjazdu, z ul. Pestalozziego.

Zmiany_w_organizacji_ruchu_mapa_nr_1 Zmiany_w_organizacji_ruchu_mapa_nr_2

Zmiana w oznakowaniu ul. Jaśminowej

W trakcie prowadzonych w 2014 robót drogowych, przy przebudowie drogi nr 503, ul. Jaśminowa była ulicą jednokierunkową, co wówczas spotkało się z pozytywną opinią użytkowników dróg.

W roku ubiegłym w odpowiedzi na interpelację radnych o podjęciu działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego przy skrzyżowaniu ulic Robotniczej –Jaśminowej- Brzozowej zadecydowano o ograniczeniu relacji ruchowych na tym skrzyżowaniu, poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Jaśminowej (z góry w dół).Zmiany_w_organizacji_ruchu_mapa_nr_3Wszystkie w/w rozwiązania otrzymały pozytywną opinię z KMP Elbląg i Inżyniera Miejskiego, co umożliwia ich obecną realizację. Od kilku dni trwają już prace przygotowawcze, są montowane konstrukcje wsporcze znaków pionowych, w porze nocnej (czwartek, piątek) w sprzyjających warunkach będzie realizowane oznakowanie poziome, tak aby w/w zmiany mogły zacząć funkcjonować od najbliższego weekendu ( 22-23-24.04.2016).

Prosimy o ostrożną jazdę.

Komentarze