Elbląg to Polska B/fot.Express Elblag

W Polsce najlepiej opłacaną branżą jest IT, a najgorzej usługi dla ludności oraz kultura i sztuka. Tak sytuacja wygląda zarówno w województwach wschodnich jak i zachodnich. Jednak to jedyne podobieństwa dotyczące wynagrodzeń w tych regionach Polski. Polska B to nadal słabiej rozwinięta ekonomicznie część naszego kraju i widać to również w wysokości wypłacanych tam pensji. Oto ile mieszkańcy Polski Wschodniej zarabiali w 2015 roku.

Polska „A” i „B” to potoczne określenie regionów naszego kraju o znaczących dysproporcjach społecznych i ekonomicznych. Terminem Polska „A” zwykło się definiować część kraju o wyższym poziomie rozwoju, a Polskę „B” – o niższym.

W momencie wchodzenia naszego kraju do Unii Europejskiej województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie były najsłabiej rozwiniętymi regionami w całej Unii. Pomimo prób wyrównania szans obu regionów sztuczny podział państwa na dwie części utrzymuje się do dziś.

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku dotyczy on też wypłacanych pensji. W Polsce Wschodniej mediana wynagrodzeń wynosiła 3080 zł brutto miesięcznie, a w pozostałych województwach była o 30 proc. wyższa i wyniosła 4000 zł.

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak&Sedlak

Najmniejsze płace w 2015 roku

wynagrodzenia-w-polsce1

Z wszystkich województw to właśnie w Polsce Wschodniej odnotowano najmniejsze płace w 2015 roku. Najniższa mediana wynagrodzeń występowała w województwie lubelskim i wynosiła 3050 zł brutto.

Niewiele lepiej zarabiały osoby z innych województw wschodnich: świętokrzyskiego (3052 zł), podlaskiego (3061 zł), warmińsko-mazurskiego (3100 zł) i podkarpackiego (3100 zł). Dla porównania mediana wynagrodzeń w województwie mazowieckim w 2015 roku wyniosła 4928 zł brutto.

Zarobki dyrektorów i na niższych szczeblach

wynagrodzenia-w-polsce2

Przeciętne wynagrodzenia w Polsce Wschodniej w 2015 roku, ze względu na zajmowany szczebel zarządzania, były zawsze niższe niż ogólna mediana.

Dyrektorzy w województwach wschodnich zarabiali średnio 30 proc. mniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 8 tys. zł brutto miesięcznie, z kolei przeciętne wynagrodzenie osób zajmujących to samo stanowisko w całej Polsce było o 3500 zł wyższe.

To samo dotyczy osób zatrudnionych na niższych szczeblach zarządzania: kierownicy zarabiali 21 proc. mniej, specjaliści – 31 proc., a pracownicy szeregowi – 7 proc. mniej niż ich koledzy pracujący na terenie całej Polski na tym samym szczeblu zarządzania.

Najlepiej opłacane branże

wynagrodzenia-w-polsce3

Najlepiej opłacaną branżą w Polsce Wschodniej, podobnie jak i pozostałej części kraju, było IT. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w tej sferze wynosiła tu 4200 zł brutto miesięcznie. Na dalszych miejscach znalazły się: bankowość (3800 zł), przemysł ciężki (3700 zł ), przemysł lekki oraz energetyka i ciepłownictwo (3500 zł).

We wszystkich branżach zarobki były jednak niższe niż ogólna mediana – średnie wynagrodzenie osób pracujących w IT w całej Polsce wynosiło 5700 zł, w bankowości – 5000 zł, przemyśle ciężkim – 4200, a w ciepłownictwie 4300 zł brutto miesięcznie.

Najgorzej opłacaną branżą zarówno w całej Polsce, jak i we wschodniej jej części, były usługi dla ludności. Mediana wynagrodzeń w województwach wschodnich wynosiła 2550 zł, natomiast w całej Polsce 2900 zł brutto.

Zarobki w firmach z zagranicznym kapitałem

wynagrodzenia-w-polsce4

W Polsce Wschodniej działa niewiele firm z kapitałem zagranicznym. Według danych GUS za 2015 rok, w analizowanych województwach wschodnich w sumie było zarejestrowanych zaledwie 1605 takich podmiotów. Dla porównania w województwie mazowieckim było ich 10321.

Jednak, mimo że w Polsce Wschodniej firm z przewagą kapitału zagranicznego jest niewiele, to w 2015 roku płaciły one więcej niż rodzime przedsiębiorstwa. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w zagranicznych firmach wynosiła 4000 zł brutto miesięcznie, czyli 1000 zł więcej niż przeciętne pensje wypłacane w polskich zakładach. Dla porównania mediana ogólnych wynagrodzeń firm z kapitałem zagranicznym wyniosła 5000 zł, natomiast dla firm polskich – 3400 zł brutto.

Polacy zadowoleni z zarobków?

wynagrodzenia-w-polsce5

Wbrew powszechnemu przekonaniu o malkontenctwie Polaków, aż 76 proc. z nas jest zadowolonych z wynagrodzenia. Jednak zestawiając zadowolenie mieszkańców Polski Wschodniej z pozostałymi województwami widać, że opinie tych pierwszych nie są już tak pozytywne. Tylko 29 proc. pracowników Polski Wschodniej uważało, że ich wynagrodzenie jest sprawiedliwe. Dla porównania, w pozostałych województwach było ich aż 38 proc.

Osób, które uważały że ich pensje w 2015 roku były zdecydowanie niesprawiedliwe w Polsce Wschodniej jest 29 proc., a w pozostałych województwach 21 proc. Oznacza to, że przeciętnie mniej zarabiający mieszkańcy tej części naszego kraju uważają swoje wynagrodzenie za bardziej niesprawiedliwe w porównaniu z resztą.

Źródło: WP Finanse

Komentarze