Elblążanin odwołany!

Elblążanin odwołany! Paweł Olechnowicz był najdłużej pełniącym funkcję prezesem spółki Skarbu Państwa. Jego kariera w fotelu prezesa Lotosu jest dłuższa niż historia samego koncernu. W marcu 2002 r. stanął na czele Rafinerii Gdańskiej, która dopiero ponad rok później zmieniła nazwę na Lotos.

O odwołaniu Pawła Olechnowicza postanowiła Rada nadzorcza Lotosu. Paweł Olechnowicz został odwołany po 14 latach z funkcji prezesa spółki naftowej

Obecna kadencja Pawła Olechnowicza upływała w 2018 r. Do tej pory prezes oraz zarząd Lotosu byli wybierani w konkursach organizowanych przez radę nadzorczą koncernu, który jest kontrolowany przez rząd. To rada nadzorcza Lotosu powołuje i odwołuje członków zarządu i zgodnie ze statutem gdańskiego koncernu formalnie nowego prezesa nie trzeba wybierać w konkursie.

O prawdopodobnym odwołaniu elblążanina pisaliśmy tutaj.

Funkcja p.o. prezesa została powierzona Robertowi Pietryszynowi, szefowi rady nadzorczej spółki. Jednocześnie został ogłoszony konkurs na nowych członków zarządu.

Komentarze