Cud w Legnicy!

Cud w Legnicy! Tak ogłosił kościół. Wydarzenie z parafii św. Jacka „nosi znamiona cudu eucharystycznego”, twierdzi biskup Zbigniew Kiernikowski. To kolejny w ostatnich latach cud eucharystyczny, jaki miał miejsce na terenach Polski.

Biskup legnicki napisał w oświadczeniu, że w parafii św. Jacka doszło do wydarzenia, które „miało znamiona cudu eucharystycznego”. „na hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego”. – napisał legnicki biskup

W tym celu została powołana komisja, która miała zbadać owe zjawisko. Na początku 2014 roku wyodrębniono fragment przemienionej hostii i poddano go badaniom laboratoryjnym. Zakład Medycyny Sądowej, który zajmował się próbkami, orzekł w raporcie, że badana tkanka to „pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego”. Zdaniem ekspertów „całość obrazu jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego.

Do kościoła, w którym doszło do cudownego wydarzenia, już ściągają wierni z całej Polski. – Zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, hostia została umieszczona w relikwiarzu, tak aby wierni mogli oddawać jej cześć – mówi biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Wkrótce ma powstać także specjalna księga, w której będą rejestrowane świadectwa łask doznanych przez wiernych, którzy modlą się przy relikwiarzu.

Źródło: Onet.pl

Komentarze