Dziś sprawdzian szóstoklasisty!

Uczniowie szóstych klas szkół podstawowych będą pisali dziś sprawdzian szóstoklasisty. W przyszłym roku egzamin ten już się nie odbędzie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty zostanie on zlikwidowany.

Do egzaminu przystąpi około 384 tys. uczniów.

Likwidację sprawdzianu zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który w połowie marca trafił do konsultacji społecznych.

Obecni szóstoklasiści są też drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym będzie pisać sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.
Zgodnie z nią, sprawdzian składa się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpocznie się o godz. 9..00. Potrwa 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków, ta część potrwa 120 minut.

W tej części sprawdzane będzie opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Po przerwie, o godz. 11.45 rozpocznie się druga część sprawdzianu – test z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Potrwa ona 45 minut, w przypadku dyslektyków – 70 minut.

Najwięcej – ponad 330 tys. uczniów – wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chce zdawać blisko 16 tys. szóstoklasistów. Do testu z rosyjskiego zgłoszonych zostało 262 uczniów, z francuskiego – 207, a z hiszpańskiego – 22. Nikt nie wybrał języka włoskiego.

Dziś sprawdzian szóstoklasisty, to ostatni raz! trzymamy kciuki!

Źródło: Fakty.interia.pl

Komentarze