Niewielu kierowców jeszcze wie, że podczas kontroli drogowej obowiązują pewne zasady, do których kierowca musi się podporządkować. Podyktowane są kwestiami bezpieczeństwa, zarówno tego, który kontroluje, jak i kontrolowanego. Policja przygotowała kilka porad, jak należy zachować się w trakcie kontroli. Co robić gdy policjant zatrzyma nas do kontroli drogowej?

Policjanci z Elbląga kontrolują w ciągu doby nawet kilkuset kierowców. Sprawdzenia są pod kątem trzeźwości, dokumentacji, stanu technicznego, poszukiwań. Bez względu na charakter kontroli należy zachować odpowiednie procedury. Dotyczy to nie tylko kierowców ale i policjantów.

Kontrola zaczyna się w momencie kiedy policjant daje znak do zatrzymania się – tarczą („lizakiem”) lub ręką. W warunkach niedostatecznej widoczności daje sygnał latarką ze światłem czerwonym lub tarczą ze światłem czerwonym/odblaskowym. Jadąc radiowozem za innym pojazdem może dawać kierującemu polecenie do zatrzymania również poprzez krótkotrwałe włączenie niebieskiego światła błyskowego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie. Pamiętajmy, że funkcjonariusz nieumundurowany może zatrzymać nas tylko na terenie zabudowanym. Sygnał do poddania się kontroli drogowej może być wydawany z jadącego radiowozu.

Jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli to:

– zatrzymaj się w miejscu wyznaczonym,

– uchyl szybę, połóż ręce na kierownicy,

– nie wychodź z pojazdu! Nie wyłączaj silnika chyba, że zostaniesz o to poproszony przez funkcjonariusza,

– poczekaj, aż policjant przedstawi się (poda stopień, imię i nazwisko), przedstawi przyczynę zatrzymania,

– czekaj na polecenia funkcjonariusza. Prawdopodobnie pierwsze o co zostaniesz poproszony to dokumenty potrzebne do kierowania pojazdem (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód ubezpieczenia i OC),

– funkcjonariusz może poprosić Cię (i pasażerów) o opuszczenie pojazdu w celu kontroli osobistej i/lub kontroli pojazdu. Pojazd może być kontrolowany pod względem przewożonych towarów lub określenia stanu technicznego (policjant w tym celu ma prawo do kierowania Twoim samochodem, by sprawdzić działanie podstawowych układów pojazdu),

– możesz zostać poproszony do radiowozu, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Są to: udzielenie pomocy rannemu lub choremu, doprowadzenie do komisariatu, izby wytrzeźwień lub szpitala, poddanie badaniu na zawartości w organizmie alkoholu lub innych niedozwolonych środków, odtworzenie przebiegu zarejestrowanego wykroczenia, przeprowadzenie czynności procesowych.

Warto wiedzieć, że policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu. Policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania. Okazanie musi umożliwiać kierowcy odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał dokument.

Komentarze