Strach się bać - nowe uprawnienia dla urzędników skarbowych

Strach się bać – urzędy skarbowe dostają nowe uprawnienia! Ministerstwo Finansów pracuje nad klauzulą unikania opodatkowaniu, a eksperci podatkowi już ostrzegają.

O co chodzi?
Klauzula ma zapobiegać dokonywaniu sztucznych gospodarczych czynności przez firmy, które próbują ominąć ominąć przepisy i odnosić korzyści podatkowe.

Projekt przewiduje, że klauzula miałaby zastosowanie tylko wtedy, gdyby korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa sztucznych czynności, przekraczała w roku podatkowym kwotę 100 tys. zł. To powoduje, że każda korzyść podatkowa przekraczająca 100 tysięcy złotych w skali roku może zostać uznana za oszustwo podatkowe, to otwiera bramę do dużych nadużyć ze strony urzędników skarbowych.

Jak się niszczy przedsiębiorców, mogliśmy zobaczyć na dużym ekranie w filmie Układ Zamknięty. Niestety ten projekt w rękach mściwych ludzi, może zostać wykorzystany, jako niszczenie niewygodnych przedsiębiorców. Prawo nie jest zbudowane w jasny, prosty i czytelny sposób.

Przepisy napisane są w ten sposób, że jeden przykład prawny, może zostać zinterpretowany na kilka sposobów, po raz kolejny odbija nam się czkawką brak prostej wykładni i interpretacji przepisów. Ile to razy słyszymy, że sąd wyższej instancji inaczej zinterpretował sprawę od sądu niższej instancji i odwrotnie?

Prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane, do końca nie wiadomo co można uznać za przychód, a co za koszt? Klauzula nad, którą pracują w Ministerstwie Finansów jest swoistym wytrychem.

Strach się bać – urzędy skarbowe dostają nowe uprawnienia! A przy tak skomplikowanym systemie prawnym oraz niesprawnym wymiarze sprawiedliwości, pracodawcy, którzy zadarli z Urzędem Skarbowym mają powody do obaw.

Źródło: money.pl

Komentarze