Przerażająca prognoza: Stara Polska

Przerażająca prognoza GUS: Stara Polska. Nasz kraj się starzeje, do 2050 roku prawie 5 mln Polaków mniej. Pod koniec 2014 roku, Polska liczyła 38,5 miliona, z czego 8,5 miliona to ludzie mający ponad 60 lat, a to ponad 22% całej populacji. A ta liczba ludzi do 2050 ma się dwukrotnie powiększyć i stanowić ponad 40%.

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że do 2050 roku prawie 5 milionów Polaków mniej, a precyzując ubędzie 4,5 miliona.

Wzrośnie zarówno liczba jak i odsetek osób w wieku 60 lat. Według szacunków GUSu, w 2025, ludzi w wieku 60 lat będzie 10 milionów, czyli prawie 28% całej populacji. 10 lat później wzrośnie ta liczba o ponad milion, i ich populacja będzie stanowić 32% całości – przerażająca wizja.

Te prognozy oznaczają, że liczba ludzi po 60-tce będzie bardzo dynamicznie rosnąć. Jednak jest wyjaśnienie tego zjawiska. Będzie się tak działo, ponieważ wiek ten osiągną osoby urodzone w drugiej połowie lat 50. ub. wieku, czyli najliczniejsze roczniki w całym okresie powojennym.

GUS w swoich prognozach wskazuje, że do 2050 roku zmniejszy się liczba dzieci w wieku 0-14 lat i osób dorosłych 15-59 lat. Rosnąć będzie, tylko liczba osób w wieku co najmniej 60 lat.

Przerażająca prognoza GUS: Stara Polska. Przy tej wizji aż strach zapytać co będzie z ZUS-em i kto zarobi na te wszystkie emerytury?

Źródło: Fakty.Interia.pl

Komentarze