Czytelnik apeluje o interwencje!

Czytelnik prosi o interwencję, zanim dojdzie do tragedii! Oznakowanie i stan dróg bardzo krytycznie oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Skala zaniedbań jaką wykrył NiK jest zatrważająca. Przykład, który przysłał nam czytelnik, tylko to potwierdza.

Z raportu NiK wynika, że zdecydowana większość zarządców dróg – 29 z 35 zarządców (83 proc. skontrolowanych) – nierzetelnie wywiązywała się z obowiązku okresowej oceny stanu technicznego swojej sieci drogowej.

Najwyższa Izba kontroli nie zostawiła suchej nitki na oznakowaniu dróg i w raporcie wskazała, że większość badanych zarządców dróg – aż 91 proc. – dopuściła się rażących zaniedbań w zakresie prawidłowego oznakowania dróg, a także sporządzania projektów stałych organizacji ruchu.

Oznakowanie niezgodne z przyjętą organizacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne pasy na jezdni, nagromadzenie znaków utrudniające ich odczytanie, braki w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki, wreszcie w wielu przypadkach brak przyjętej organizacji ruchu – to wszystko ujawnili na polskich drogach kontrolerzy NIK i działający na zlecenie Izby inspektorzy z Urzędów Wojewódzkich.

Tyle od strony Najwyższej Izby Kontroli, teraz przejdźmy do konkretnego przykładu. Czytelnik prosi o interwencję, zanim dojdzie do tragedii!

Chodzi, mianowicie o bezpieczne dojście do przystanków, między innymi na ulicy Browarnej. Na tą chwilę, piesi w zasadzie nie mają nawet prawa przejść na drugą stronę ulicy, by dostać się do przystanku. Obecna sytuacja jest chora, bowiem kierowcy nie mają obowiązku się ani zatrzymać ani zwolnić, a piesi muszą wyczekiwać dobrego momentu do przejścia, co jest bardzo ryzykowne.

Raport NiK potwierdza, że oznakowanie wpływa w dużym stopniu na bezpieczeństwo. Czytelnik zauważył, że dobrze by było, żeby ludzie odpowiedzialni, pracujący tylko nad kartka papieru, która przyjmie wszystko wyszli do realu i zobaczyli jak wyglądają fakty.

Apelujemy o jak najszybsze oznakowanie tych dróg, zanim dojdzie do tragedii. Żeby nie okazało się po raz kolejny, że żeby coś zrobić, potrzebna jest ofiara…

Komentarze