Praca neurochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego została wyróżniona

Praca neurochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego została wyróżniona II miejscem wśród przypadków klinicznych przedstawionych podczas konferencji „Badania biopsyjne wyzwaniem współczesnej neuropatologii“, która odbyła się 16 października w Warszawie.

Wyróżniony temat to „Wewnątrzoponowy chrzęstniakomięsak mezenchymalny kanału kręgowego: opis przypadku i przegląd literatury“. Praca powstała we współpracy zespołu neurochirurgów naszego szpitala: Marka Derendy, Damiana Borofa i Ireneusza Kowaliny z histopatologiem EL- Patu Wojciechem Wesołowskim i neuropatologiem prof. Ewą Giżycką – Świeszewską z Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przedstawiony przypadek opisuje przebieg leczenia niezwykle rzadko występującego wewnątrzoponowo złośliwego guza wywodzącego się z tkanki chrzęstnej u chorej operowanej czterokrotnie w Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na przestrzeni ostatnich 13 lat.

Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Oddział specjalizuje się w następujących dziedzinach:

Chirurgia mózgu. Diagnozowane i leczone są tu: tętniaki naczyń mózgowych, naczyniaki, guzy mózgu, guzy podstawy czaszki, urazy głowy. Wykonujemy operacje wodogłowia typu „shunt” i endoskopowe, operacje przysadki mózgowej z dojścia przez nos, plastykę ubytków sklepienia i podstawy czaszki oraz biopsje mózgu z użyciem neuronawigacji.

Chirurgia kręgosłupa: odbarczenia i stabilizacje wszystkich odcinków kręgosłupa w przypadku urazów, nowotworów, kręgozmyków i zmian zwyrodnieniowych. Operacje guzów rdzenia kręgowego, operacje kompleksu C1-C3 z dojścia przez usta, mikroskopowe operacje dysków szyjnych i lędźwiowych. Radykalne usuwanie guzów kręgosłupa – „en block spondylectomia”. Małoinwazyjne stabilizacje przezskórne i wertebroplastyki.

Chirurgiczne leczenie bólu przewlekłego: chordotomia, DREZ-otomia, pompy podpajęczynówkowe, blokady i operacje w neuralgii nerwu trójdzielnego.

Chirurgia nerwów obwodowych: rekonstrukcje i operacje naprawcze nerwów, guzy nerwów, zespoły cieśni (nadgarstka, kanału n. łokciowego).

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne oddziału to: stały dostęp do tomografii komputerowej, MRI, angiografii mózgowej i rdzeniowej, USG śródoperacyjne, neuronawigacja, aparaty RTG z ramieniem C, mikroskop operacyjny, wiertarki szybkoobrotowe, aspirator ultradźwiękowy (CUSA), zestawy mikrochirurgiczne do operacji mózgu i kręgosłupa, narzędzia i implanty do stabilizacji wszystkich odcinków kręgosłupa, endoskop mózgowy.

Komentarze