Spółdzielnia Inwalidów Postęp w Elblągu |fot. www.postep.elblag.pl|

Ostatnio Spółdzielnia produkowała m.in. buty, zajmowała się wyrobami kaletniczymi. Powstała w 1952 roku elbląska Spółdzielnia Inwalidów Postęp w likwidacji. 

Celem działania Spółdzielni w pierwszych siedmiu latach funkcjonowania była realizacja zadań w zakresie dozoru mienia, majątku państwowego, spółdzielczego i prywatnego.

W 1959 roku uruchomiono produkcję szczotkarską przeznaczoną głównie na rynki Ameryki Północnej. W tym też roku dokonano zmiany nazwy firmy na obowiązującą do dzisiaj tj. Spółdzielnię Inwalidów „POSTĘP”. W ciągu następnych pięciu lat zakres działalności produkcyjnej i usługowej Spółdzielni był intensywnie rozwijany. Zwiększono również zatrudnienie, które na koniec 1963 roku wynosiło ponad 600 osób.

W latach 1962-66 rozszerzono działalność o produkcję i usługi z kolejnych branż w tym wdrożono produkcję galanterii skórzanej, która w ciągu następnych kilku lat uzyskała pozycję dominującą. Charakter tej produkcji oraz wymagania w zakresie rehabilitacji zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników stanowiły podstawę długofalowego planu inwestycyjnego Spółdzielni. W ramach realizacji tego planu w latach 1976-79 wybudowano nową, dostosowaną do profilu produkcji, siedzibę Spółdzielni.

W latach osiemdziesiątych bardzo intensywnie rozwijano działalność eksportową. Pod koniec tej dekady ponad 80% skórzanej produkcji kaletniczej eksportowano, głównie do RFN. Przełom lat 1989/1990 to początek przechodzenia Spółdzielni do warunków gospodarki rynkowej. Opracowano i rozpoczęto program restrukturyzacji oraz optymalizacji asortymentu i racjonalizacji zatrudnienia.

W ostatnim czasie działalność Spółdzielni koncentrowała się na produkcji obuwia dziecięcego, produkcji wyrobów kaletniczych, realizacji usług kooperacyjnych w zakresie szycia wyrobów tekstylnych i skórzanych.

Do spółdzielni wszedł likwidator, który zajmuje się likwidacją majątku Postępu. Według danych z Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia zatrudniała 108 osób. Co stanie się z zatrudnionymi, niepełnosprawnymi elblążanami? Tego nie wiadomo.

Spółdzielnia, wcześniej aktywna na portalach społecznościowych, zniknęła również z sieci. Postęp mieści się w Elblągu przy ulicy Fromborskiej.

Komentarze