Fot: ojciecobecny.blog.pl

Tata jak mama. Weszły w życie zmiany dające samotnym ojcom prawo korzystania z urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Ojciec ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Jak poinformował resort pracy, dzięki zmianom w przepisach ojciec dziecka lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w przypadku: śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę, gdy nie może ona sprawować opieki nad dzieckiem.

W komunikacie prasowym MPiPS podano, że przypadku śmierci matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, przysługuje prawo do wykorzystania tej części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała matka.

Resort pracy poinformował ponadto, że matka, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz której stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem ma prawo do zrezygnowania z reszty urlopu na rzecz ojca dziecka – jeśli wykorzysta co najmniej 8 tygodni tego urlopu. Reszta niewykorzystanego urlopu może być spożytkowana przez ojca dziecka, na jego pisemny wniosek.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

Komentarze