Średni koszt wyprawki szkolnej to 828 zł

0
332

Według CBOS, na początku roku szkolnego 2014/2015 rodzice wydali na ten cel średnio 828 złotych w przeliczeniu na jedno dziecko. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor wynika że, koszty związane z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi i przedszkolnymi dodatkowo znacząco obciążają domowy budżet. Średni koszt wyprawki szkolnej to 828 zł, zaś blisko 45 zł rodzice wydają na zajęcia pozaszkolne.

„Jak wykazały analizy BIK i BIG InfoMonitor, średnie, comiesięczne wydatki na dziecko z budżetu domowego wynoszą 607 złotych. Wśród nich, najwięcej pieniędzy stanowiących 34 proc. średniej kwoty, przeznaczanych jest na żywność. Blisko 14 proc. stanowią wydatki związane z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi czy przedszkolnymi (świetlica, komitet rodzicielski, obiady). Dlatego też zaplanowanie solidnej wyprawki szkolonej dla dziecka to duże wyzwanie, szczególnie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci” – zwraca uwagę Halina Kochalska, rzecznik BIG InfoMonitor.

Początek roku szkolnego to szereg wydatków związanych z wypełnieniem tornistra w niezbędne przybory szkolne. Do tego należy również doliczyć strój sportowy na WF, obuwie i ewentualny mundurek, co według CBOS wiąże się z wydatkiem około 262 zł. Początek września to także opłaty na ubezpieczenie, radę rodziców czy obiady w szkole. Według analizy przeprowadzonej na zlecenie BIK i BIG InfoMonitor to średni koszt w granicach 83,99 zł.

W edukacyjnym pakiecie od lat najdroższe są podręczniki. Zestaw dla jednego ucznia, który jest tylko częścią składową wyprawki szkolnej – według badania CBOS – w roku szkolnym 2014/2015 stanowił przeciętny koszt 360 zł w przeliczeniu na jedno dziecko.

Do listy wydatków dochodzi jeszcze kieszonkowe. Jak informują BIK i BIG InfoMonitor, średnia kwota kieszonkowego, które otrzymują dzieci uczęszczające do szkoły, to 39 zł. Do całości doliczyć też należy często koszt biletów miesięcznych na komunikację miejską.

Ogólny poziom wydatków ponoszonych przez rodziców, wynikających z obowiązku rozpoczęcia nowego roku szkolnego, to niebagatelne kwoty. By nie pogubić się w wydatkach, trzeba się do nich przygotować wcześniej.

O BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, posiada w swojej bazie informacje o prawie 130 mln. rachunków należących do 23 mln. klientów indywidualnych. Poprzez realizowanie wymiany informacji kredytowej, BIK wspiera bezpieczeństwo sektora finansowego i jego klientów. Aż 90 proc. informacji o polskich kredytobiorcach zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej to dane pozytywne.

BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie historii kredytowej poprzez internetowy portal www.bik.pl, a dzięki alertom BIK pomaga chronić się przed wyłudzeniem kredytu lub opóźnieniem w spłacie. Biuro wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

(PAP)

Komentarze