Urząd Miasta w Elblągu |FOT. EXPRESS ELBLAG|

W trakcie elbląskich uroczystości związanych z rocznicą Powstania Warszawskiego nie zawyły syreny alarmowe. Postanowiliśmy dowiedzieć się dlaczego tak się stało, i co by było gdyby nagle trzeba było użyć syren, aby ostrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem?

Według zapowiedzi magistratu, 1 sierpnia 2015 roku, punktualnie o godzinie 17 w Elblągu miał rozbrzmieć dźwięk syren alarmowych. Tak jednak się nie stało. Syreny alarmowe miały przypomnieć elblążanom o ważnej rocznicy związanej z Powstaniem Warszawskim.

W miejscu obchodów, tuż po godzinie 17, po chwili konsternacji, odegrany został hymn państwowy, następnie wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe, po których nastąpił Apel Pamięci i salwa honorowa. Syreny alarmowe zawiodły.

– Ta sytuacja jest niedopuszczalna. Miasto zażądało wyjaśnień od firmy, która obsługą systemu alarmowego się zajmuje. – mówi nam Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Elblągu. – Na chwilę obecną możemy jedynie stwierdzić, że doszło do awarii. Niestety aby poznać więcej szczegółów, zmuszeni jesteśmy zaczekać do kontroli, którą przeprowadzi firma odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie systemu. Taki przegląd odbędzie jutro, 4 sierpnia. Wówczas dowiemy się, dlaczego syreny nie zawyły. – dodaje Łukasz Mierzejewski.

Po co nam w ogóle system alarmowy

Syreny to nie jedyny sposób informowania o zagrożeniach. Komunikaty o zagrożeniu, na przykład powodzią, w pierwszej kolejności rozsyłane są do powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego. Następnie do mediów, a także za pomocą SMS-ów do użytkowników telefonów komórkowych, którzy korzystają ze stosownych aplikacji. W przypadku nagłego zagrożenia, np. w przypadku wojny, system syren alarmowych, może okazać się jedynym działającym. O ile oczywiście zadziała…

Obecna sytuacja jest dobrą okazją aby przybliżyć mieszkańcom po co i do czego służy miejski system alarmowy. Żyjąc z dnia na dzień, gdy nie dochodzi do niebezpieczeństwa, większość mieszkańców nie zdaje sobie sprawy jak ważny jest system Obrony Cywilnej.

POSŁUCHAJ SYRENY ALARMOWEJ – KLIKNIJ PONIŻEJ

Rodzaje syren alarmowych – ważne informacje

Są trzy rodzaje syren alarmowych Obrony Cywilnej. Poniżej wyjaśniamy, jak rozpoznać dany sygnał alarmowy i co robić w czasie jego ogłoszenia-odwołania, jak się zachować w domu na ulicy czy w miejscu pracy!

Alarm powietrzny
Alarm powietrzny

1. Alarm powietrzny – ostrzega o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrzaDźwięk modulowany trwający 3 minuty

Osoby znajdujące się w mieszkaniu powinny natychmiast:
A. ubrać się;
B. wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
C. zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
D. zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
E. zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
F. pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
A. przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
B. udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
C. pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
D. podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

Alarm o klęskach żywiołowych - zagrożeniu środowiska
Alarm o klęskach żywiołowych – zagrożeniu środowiska

2. Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska – ogłasza się w celu powiadomienia ludności np. o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofie ekologicznej. Jak zachować się w przypadku alarmu. (Dźwięk ciągły trwający 3 minuty)

Gdy znajdujesz się w mieszkaniu:
A. włącz odbiornik radiowy lub telewizyjny na program lokalny w celu wysłuchania komunikatów nadzwyczajnych;
B. stosuj się ściśle do poleceń podanych w komunikatach nadzwyczajnych;
C. powiadom sąsiadów o zagrożeniu;
D. w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCh) uszczelnij okna, drzwi, otwory wentylacyjne i nie opuszczaj mieszkania bez specjalnych instrukcji służb kierujących ewakuacją.

Gdy znajdujesz się na ulicy:
A. w bezpośrednim sąsiedztwie uwalnia się NSCh oddalaj się najkrótszą drogą
B. od rejonu zagrożenia w miarę możliwości prostopadle do kierunku wiatru;
C. ostrzegaj inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie;
D. nie znasz przyczyny ogłoszenia alarmu – staraj się dotrzeć do miejsca gdzie możesz
E. wysłuchać komunikatów nadzwyczajnych;
F. stosuj się do poleceń służb porządkowych.

Alarm o skażeniach
Alarm o skażeniach

3. Alarm o skażeniach – ogłasza się, by ostrzec o skażeniach wykrytych w danym rejonie lub mogących wystąpić przed upływem 30 minut. Dźwięk trwający 10 sekund powtarzany przez 3 minuty z przerwami 15-25 sekund

Podstawowe czynności które powinny zostać wykonane po usłyszeniu syreny alarmowej

A. nałożyć indywidualne środki ochrony:
B. włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej,
C. postępować zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach,
D. wykonywać polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.

Jeżeli jedziesz samochodem:
– wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia
(najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych,
– pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

Jeżeli jesteś w budynku:
– pozostań w budynku,
– wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
– poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu,
– zamknij drzwi i okna,
– wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych,
– znajdź pomieszczenia bez okien,
– unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku,
– unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu,
– włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

Jeżeli jesteś poza budynkiem:
– znajdź najbliższy zamieszkany budynek,
– w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe
(np. oddychaj przez chusteczkę do nosa),
– umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy,
– w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.

Jeżeli doszło do skażenia:
– nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy,
– aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem,
– pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów,
– opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób,
– umyj dokładnie ręce wodą i mydłem,
– zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka,
– umyj się pod prysznicem,
– po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal,
– wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości
ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję.

Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:
– wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy,
– zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie,
– wyłącz klimatyzację w budynku,
– sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji.

Komentarze