1 sierpnia 1944 - pamiętamy...

Dziś 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Powstanie wybuchło 1 sierpnia i trwało do 3 października 1944 roku. Było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom.

Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.

Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy.

Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Uroczystości i obchody w Elblągu

Dziś – 1 sierpnia – zapraszamy mieszkańców Elbląga na obchody kolejnej, 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku uroczystość uświetni inscenizacja historyczna pn. „III Barykada 44″. 

Wszystko rozpocznie się o godz. 17:00, pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej – ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego/Skwer Rotmistrza Pileckiego)

Punktualnie o godzinie 17 w Elblągu rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. A w miejscu obchodów odegrany zostanie hymn państwowy, wygłoszone zostaną przemówienia okolicznościowe, po których nastąpi Apel Pamięci i salwa honorowa. Około godz. 17:30, uczestnicy przejdą do kościoła Miłosierdzia Bożego, gdzie o godz. 18:00 odprawiona zostanie Msza Św. w intencji uczestników powstania.

III Barykada 44 – niezwykła inscenizacja w Elblągu

Wieczorem 1 sierpnia, pomiędzy godz. 20.00 a 21.00 – zapraszamy wszystkich mieszkańców na inscenizację historyczną „III Barykada 44”, którą obejrzeć będzie można przed Ratuszem Starego Miasta w Elblągu.

Inscenizację organizuje Międzyszkolne Koło Historyczne oraz Elbląskie Forum Odtwórców Historycznych.

„Barykady 44” co roku poświęcane są kolejnym zgrupowaniom powstańczej Warszawy. W tym roku inscenizacja poświęcona będzie Zgrupowaniu Chrobry II. Inscenizacja jest oparta o barykadę wybudowaną z worków z piaskiem.

Walki uliczne, wozy bojowe, wybuchy – 1 sierpnia w Elblągu

W trakcie inscenizacji dojdzie między innymi do walk ulicznych, w których wykorzystane będą repliki broni, wozów bojowych, środków pirotechnicznych. Odbędzie się także ślub powstańczy, a widzom wręczone zostaną pamiątkowe koperty z replikami znaczków z okresu Powstania Warszawskiego przez odtwórców Harcerskiej Poczty Polowej.
Rozlepione zostaną także repliki plakatów z okresu Powstania Warszawskiego.

Podczas inscenizacji wystąpią zjednoczone siły elbląskich grup rockowych Asteria i Pejszcz oraz chór „Pro Musica” z Próchnika, którzy zgrają i zaśpiewają piosenki powstańcze, utwory muzyczne do słów poezji K. Baczyńskiego. Kulminacyjnym punktem inscenizacji będzie przedstawienie alegorii według obrazu Jacka Malczewskiego „Błędne Koło”.

W inscenizacji wystąpią:
– Międzyszkolne Koło Historyczne
– Chór „Pro Musica” z Próchnika – sekcja męska
– Samodzielna Grupa Odtworzeniowa Pomorze
– Zjednoczone siły elbląskich grup rockowych Asteria i Pejszcz występujące  wspólnie pod hasłem: „projekt Barykada 44”.

W inscenizacji będzie brało udział od 50 do 60 osób. Organizatorzy będą się starali, by w miarę możliwości i posiadanych replik strojów z epoki, w inscenizacji wzięli również udział chętni widzowie.

Inscenizacja finansowana jest z środków organizatorów – Piotra Imiołczyka i Grzegorza Wołoszczaka. Działania inscenizacji „III Barykada 44” wspierają również instytucje: MPO – firma dostarczy worki na budowę barykady. Poczta Polska – dostarczy wyposażenie: „czapki i torby listonosza” dla młodych pocztowców z harcerskiej poczty polowej. Stowarzyszenie Denar – częściowo uzbroi i wyposaży oddział powstańczy. Departament Promocji i Kultury w Elblągu – wyposaży scenę, na której występować będą zespoły muzyczne i zadba o stronę akustyczną przedsięwzięcia.

Zapraszamy wszystkich elblążan na plac przed Ratuszem Staromiejskim w dniu 1 sierpnia 2015 roku o godz. 20:00 na inscenizację historyczną pt. „III Barykada 44”. Prosimy również, w miarę możliwości, o zabranie świec lub zniczy.

W imieniu Międzyszkolnego Koła Historycznego i Elbląskiego Forum Odtwórców Historycznychzapraszają organizatorzyPiotr Imiołczyk i Grzegorz Wołoszczak

 (Źródło historyczne opisu Powstania Warszawskiego: Wikipedia)

Komentarze