Rocznica Powstania Warszawskiego - zapraszamy na inscenizację

1 sierpnia br. zapraszamy mieszkańców Elbląga na obchody kolejnej, 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku uroczystość uświetni inscenizacja historyczna pn. „III Barykada 44”. 

Wszystko rozpocznie się o godz. 17:00, pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej – ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego/Skwer Rotmistrza Pileckiego)
Punktualnie o godzinie 17 w Elblągu rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. A w miejscu obchodów odegrany zostanie hymn państwowy, wygłoszone zostaną przemówienia okolicznościowe, po których nastąpi Apel Pamięci i salwa honorowa. Około godz. 17:30, uczestnicy przejdą do kościoła Miłosierdzia Bożego, gdzie o godz. 18:00 odprawiona zostanie Msza Św. w intencji uczestników powstania.

III Barykada 44 – niezwykła inscenizacja w Elblągu

Wieczorem 1 sierpnia, pomiędzy godz. 20.00 a 21.00 – zapraszamy wszystkich mieszkańców na inscenizację historyczną „III Barykada 44”, którą obejrzeć będzie można przed Ratuszem Starego Miasta w Elblągu.

Inscenizację organizuje Międzyszkolne Koło Historyczne oraz Elbląskie Forum Odtwórców Historycznych.

„Barykady 44” co roku poświęcane są kolejnym zgrupowaniom powstańczej Warszawy. W tym roku inscenizacja poświęcona będzie Zgrupowaniu Chrobry II. Inscenizacja jest oparta o barykadę wybudowaną z worków z piaskiem.

Walki uliczne, wozy bojowe, wybuchy – 1 sierpnia w Elblągu

W trakcie inscenizacji dojdzie między innymi do walk ulicznych, w których wykorzystane będą repliki broni, wozów bojowych, środków pirotechnicznych. Odbędzie się także ślub powstańczy, a widzom wręczone zostaną pamiątkowe koperty z replikami znaczków z okresu Powstania Warszawskiego przez odtwórców Harcerskiej Poczty Polowej.
Rozlepione zostaną także repliki plakatów z okresu Powstania Warszawskiego.

Podczas inscenizacji wystąpią zjednoczone siły elbląskich grup rockowych Asteria i Pejszcz oraz chór „Pro Musica” z Próchnika, którzy zgrają i zaśpiewają piosenki powstańcze, utwory muzyczne do słów poezji K. Baczyńskiego. Kulminacyjnym punktem inscenizacji będzie przedstawienie alegorii według obrazu Jacka Malczewskiego „Błędne Koło”.

W inscenizacji wystąpią:
– Międzyszkolne Koło Historyczne
– Chór „Pro Musica” z Próchnika – sekcja męska
– Samodzielna Grupa Odtworzeniowa Pomorze
– Zjednoczone siły elbląskich grup rockowych Asteria i Pejszcz występujące  wspólnie pod hasłem: „projekt Barykada 44”.

W inscenizacji będzie brało udział od 50 do 60 osób. Organizatorzy będą się starali, by w miarę możliwości i posiadanych replik strojów z epoki, w inscenizacji wzięli również udział chętni widzowie.

Inscenizacja finansowana jest z środków organizatorów – Piotra Imiołczyka i Grzegorza Wołoszczaka. Działania inscenizacji „III Barykada 44” wspierają również instytucje: MPO – firma dostarczy worki na budowę barykady. Poczta Polska – dostarczy wyposażenie: „czapki i torby listonosza” dla młodych pocztowców z harcerskiej poczty polowej. Stowarzyszenie Denar – częściowo uzbroi i wyposaży oddział powstańczy. Departament Promocji i Kultury w Elblągu – wyposaży scenę, na której występować będą zespoły muzyczne i zadba o stronę akustyczną przedsięwzięcia.

Środki bezpieczeństwa

Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz użycie replik pojazdów bojowych oraz środków pirotechnicznych organizatorzy ustalają następujące środki bezpieczeństwa:

1. Cały teren inscenizacji będzie ogrodzony taśmą, której przekroczenie przez publiczność spowoduje natychmiastowe wstrzymanie inscenizacji. Fakt taki zostanie ogłoszony przez trzy długie dźwięki wojskowego gwizdka.

2. Czasowo wstrzymany pozostanie ruch uliczny i drogowy na części ulic: Rzeźnicka i Mostowa przylegających do budynku Ratusza Staromiejskiego i Kościoła św. Mikołaja.

Zapraszamy wszystkich elblążan na plac przed Ratuszem Staromiejskim w dniu 1 sierpnia 2015 roku o godz. 20:00 na inscenizację historyczną pt. „III Barykada 44”. Prosimy również, w miarę możliwości, o zabranie świec lub zniczy.

W imieniu Międzyszkolnego Koła Historycznego i Elbląskiego Forum Odtwórców Historycznych zapraszają organizatorzy Piotr Imiołczyk i Grzegorz Wołoszczak

Komentarze