Protest służb mundurowych przed siedzibą premiera w Warszawie

Kilka tysięcy związkowców służb mundurowych pikietowało przed kancelarią premiera. Domagali się m.in. podwyżek i waloryzacji płac oraz nowej ustawy modernizacyjnej. MSW zapewnia, że funkcjonariusze i pracownicy cywilni dostaną podwyżki od stycznia 2016 r.

Policjanci wybrali na manifestację dzień, w którym ich koledzy odbierali od przełożonych awanse na wyższe stopnie. W ten sposób chcieli przypomnieć obiecane od pięciu lat podwyżkach dla „mundurówki”.

W zorganizowanej przez NSZZ Policjantów pikiecie uczestniczyły organizacje związkowe podległe pod trzy resorty: spraw wewnętrznych (Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna oraz pracownicy BOR), sprawiedliwości (Służba Więzienna) oraz finansów (Służba Celna).

Jak powiedział wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Tomasz Krzemiński, protestujący domagają się m.in. zrekompensowania kosztów inflacji za lata 2009-2015, stałej corocznej waloryzacji płac od roku 2016, nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych oraz włączenia Służby Celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych (podczas pikiety zbierano podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej ostatniej sprawie).

„Złodzieje, złodzieje”

Demonstranci przynieśli ze sobą flagi z logo poszczególnych central związkowych oraz trąbki. Odczytano rotę ślubowania, składanego przez funkcjonariuszy nowo przyjętych do służby. Minutą ciszy uczczono mundurowych, którzy polegli na służbie. Skandowano hasła: „Złodzieje, złodzieje”, „Nie róbcie z nas żebraków”.


[mfb_video url=”https://www.facebook.com/artur.hebda.39/videos/507181452763814/” size=”500″ mbottom=”50″]


Delegacja związkowców złożyła w kancelarii premiera petycję ze swoimi postulatami. Zabezpieczana przez policjantów pikieta przebiegła spokojnie.

Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak podkreśliła, że kwestia podwyżek była jednym z tematów pierwszego Forum Dialogu Społecznego, które odbyło się na początku lipca z inicjatywy minister Teresy Piotrowskiej. Przedstawiciele resortu zapewnili stronę związkową, że od stycznia 2016 r. funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb podległych MSW dostaną podwyżki. Dodała, że w założeniach do przyszłorocznego budżetu zapisano kwotę ok. 2 mld zł, także z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych.

Wielki protest policji i innych służb mundurowych pod kancelarią premiera. Fot. "Mundurowi Dziękują Rządowi"
Wielki protest policji i innych służb mundurowych pod kancelarią premiera. Fot. „Mundurowi Dziękują Rządowi”

MSW zapowiedziało, że w ciągu najbliższych dni przedstawi szefom służb i stronie związkowej podział środków przeznaczonych na podwyżki.

Resort podkreśla, że funkcjonariusze podległych mu służb dostali podwyżki w 2009 i 2012 r. Jak powiedziała Woźniak, trzy lata temu funkcjonariusze, jak również żołnierze zawodowi, byli jedną z nielicznych grup, którzy otrzymali podwyżkę uposażeń w sytuacji zamrażania wynagrodzeń w całej sferze budżetowej. W tym roku policjanci, strażacy, pogranicznicy i funkcjonariusze BOR, a także żołnierze otrzymali wyższe dodatki na wysługę lat.

Wielki protest policji i innych służb mundurowych pod kancelarią premiera. Fot. Dziennik.pl
Wielki protest policji i innych służb mundurowych pod kancelarią premiera. Fot. Dziennik.pl

Święto policji

24 lipca przypada święto policji. Tego dnia w 1919 r. Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Po wojnie, 7 października 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską, która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. 6 kwietnia 1990 roku Sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał policję.

Obecnie jest to największa formacja mundurowa w kraju, w której służy 100 tys. policjantów i pracuje 20 tys. cywilów.

„Mundurowi dziękują rządowi” na specjalnej stronie na Facebooku.

[mfb_page url=”https://www.facebook.com/MundurowiDziekujaRzadowi/timeline” cover=”true” facepile=”true” feed=”false” mbottom=”50″]

Źródło: Polskie Radio/Dziennik Polska

Komentarze